Soyak, Risk Yönetimi Forumu'na katıldı!

Soyak, Risk Yönetimi Forumu'na katıldı! Soyak, Risk Yönetimi Forumu'na katıldı!

M.Emre Çamlıbel, 6. Nart Risk Managemet Forum'da gayrimenkul sektörünün enerji verimliliği konusundaki sorumluluklarına değindi

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

6. Nart Risk Managemet Forum (Risk Yönetimi Forumu): Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı sektörlerin enerji alanındaki çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı Forum'da, gayrimenkul sektörünün tek temsilcisi olarak yer alan Soyak Holding CEO Vekili M. Emre Çamlıbel, "Karbonsal ve Yenilenebilir Enerji alanında üretici ve tüketici kanadında neler oluyor?" temalı oturumda konuştu.  

NART Risk Management Forum'un (NART Risk Yönetimi Forumu) 6.'sı, "Enerji Sektöründe Risk Yönetimi" temasıyla gerçekleştirildi. 22 Ekim'de The Ritz Carlton Oteli'nde çok sayıda üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen Forum'da, dünyanın en stratejik sektörü olan enerji alanında farklı sektörlerin temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.  Forum'a Gayrimenkul sektörünü temsilen katılan tek kurum olan Soyak Holding'in CEO Vekili Emre Çamlıbel, "Karbonsal ve Yenilenebilir Enerji alanında üretici ve tüketici kanadında neler oluyor?" başlıklı oturumda, gayrimenkul sektörünün enerji verimliliği konusundaki sorumluluklarına değindi. 

Soyak Çevre Dostu Yeşil Binalara Yatırım Yapıyor

Dünya enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ının binalara ait olduğuna dikkat çeken Çamlıbel, sürdürülebilir yaşam için enerji verimliliği uygulamalarının hayati önem taşıdığını ifade etti. Çamlıbel, binaların çevreye yaydığı karbon salınım miktarının denetlenebilmesi ve verimli enerji kullanımı için Aralık ayında yürürlüğe girecek olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin binalara yalıtım ve enerji tüketimi ile ilgili getireceği zorunluluklar ve ilgili sertifika uygulamalarının bu alandaki önlemleri artıracağını umduklarını söyledi.  Soyak'ın çevre dostu yeşil binalar konusunda uzun süredir sektöre yön veren faaliyetlerin içinde olduğunu ifade eden Çamlıbel, bu doğrultuda BREAM/LEED gibi uluslararası sertifika veren kuruluşlarla yapılan çalışmalara da değindi. Çamlıbel sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Gayrimenkul sektöründe enerji yönetimi süreci, binaların tasarımından başlayıp, inşaat malzemesi seçimini, inşaat sonrasındaki bakım-onarım gibi ihtiyaçları da içeriyor.  Bu sürecin ısı yalıtımı, yüksek verimli cihazların kullanılması, endüstriyel tasarım, enerji verimli aydınlatma sistemleri, doğal ışık kullanımı, su tasarrufu sağlayan uygulamalar gibi farklı boyutları var.   Tüketicinin bu konudaki bilincini artırmak ve sektördeki uygulamaların yaygınlaşmasının sorumluluk alanımızda olduğu anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Soyak Yapı'nın AR-GE çalışmalarından derlediğimiz "Sürdürülebilir Yaşam" adlı bir rapor hazırladık ve sektörümüzün bilgisine sunduk."

Gayrimenkulde Tüketici Tercihlerinde Enerji Verimliliği'nin Rolü Artıyor

Konuşmasında tüketici tercihlerinde enerji verimliliğinin artan rolüne değinen Çamlıbel,"Enerji verimliliği, bugün konut yatırımında kalite, konfor ve fiyat gibi unsurların  yanında giderek önem kazanan bir konu.  Soyak, Çevre Dostu Binalar (ÇEDBİK) Derneği'nin de kurucu üyelerinden biri olarak gayrimenkul alanındaki faaliyetlerini geleceğe değer taşıyan bu yaklaşımla sürdürüyor. Ülkemizde kullanılan enerjinin %40'ı ve suyun %60'ı binalar tarafından tüketilmektedir. Binalardaki enerjinin yüzde 75'i ise, ısıtma için kullanılmaktadır. Yalnızca ısıtma verimliliğinden sağlanacak tasarruf, 2008 yılı rakamlarına göre yıllık 4 milyar dolara karşılık gelmektedir.  Çevre dostu binalar bu tüketimin azaltılması ve kontrolü açısından önümüzdeki yıllarda hem tüketici hem de geliştiriciler tarafında büyük önem kazanacaktır. Ancak hem var olan binalarda hem de yeni geliştirilecek olan binalarda bu bilinçle uygulamaların yapılabilmesi için geliştiriciler ve tüketiciler tarafında devlet teşviklerine ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde "sürdürülebilirlik" konusu, birçok gelişmiş ülkenin kalkınma planlarının bir parçası haline gelmiştir. Bu konu; gerek hükümetlerin getirecekleri zorunluluklardan, gerekse de geliştirici firmaların pazarlama tekniklerinin bir parçası olacağından, bugün kullandığımız çevre dostu inşaat teknikleri yarının standartları olacaktır" dedi.

pus