Sözlü vasiyetname geçerlilik şartları!

Sözlü vasiyetname geçerlilik şartları! Sözlü vasiyetname geçerlilik şartları!

Sözlü vasiyet sadece olağanüstü durumlarda ve diğer iki yöntemin uygulamasının imkansız olduğu hallerde yapılabiliyor. İşte, sözlü vasiyetname geçerlilik şartları!


Sözlü vasiyetname geçerlilik şartları!

Sözlü vasiyet sadece olağanüstü durumlarda ve diğer iki yöntemin uygulamasının imkansız olduğu hallerde yapılabiliyor. Kanun olağanüstü durumlara örnek olarak ölüm tehlikesi, savaş, hastalık, ulaşımın kesilmesi gibi halleri örnek olarak sunuyor. 


Sözlü vasiyet yapacak kişi son arzularını iki tanık önünde anlatıyor. Tanıklardan biri, kendilerine anlatılanı yer ve tarih belirtmek üzere yazıyor ve iki tanığın imzası ile en kısa sürede ve en yakın sulh veya asliye mahkemesine teslim etmesi gerekiyor. 


Elbette bu tanıkların yukarıda belirtilen (okur yazarlık dışındaki) özellikleri taşıması ve mirastan yararlanacak kişilerden olmaması gerekiyor. Tanıklar kendilerine anlatılanı yazmayıp, en yakın sulh hakimine sözlü olarak da ifade edebiliyor. 


Bu takdirde tanıkların ifadeleri zapta geçiriliyor. Sözlü vasiyet diğer yöntemlerden farklı olarak mirasbırakanın bir ay içinde ölmesi halinde geçerli sayılıyor. 


Vasiyetnameyi hazırlayan kişi eğer irade yoksunu ise vasiyetname geçersiz kabul ediliyor. Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebiliyor. Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebiliyor.


Sözlü vasiyetnamenin iptali!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com