SPK, Sinpaş'ın aktifinde tutacağı payları için izin verdi!

SPK, Sinpaş'ın aktifinde tutacağı payları için izin verdi! SPK, Sinpaş'ın aktifinde tutacağı payları için izin verdi!

Sermaye Piyasası Kurulu, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' nin yapmış olduğu, sermayesinin %10' unun altında kalan payların şirket aktifinde tutmak istediğini belirten başvurusunu onaylandı...
Sinpaş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimiz 12.08.2013 tarihinde yaptığı KAP açıklaması ile, geri almış olduğu ( 3.960.000 adet) ve sermayenin %10'unun altında kalan payların 6102 sayılı TTK'nın izin verdiği şekilde Şirketimiz aktifinde taşınmaya devam etmesine izin verilmesi ve mevcut sermaye azaltımı başvurumuzun bu talebimizin sonuçlandırılmasından sonra dikkate alınması hususlarını değerlendirmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğunu duyurmuştur.


SPK Karar Organı'nın 23.08.2013 tarih ve 29/954 sayılı toplantısında;

Şirketimizin geri almış olduğu, çıkarılmış sermayesinin %10'undan daha düşük tutardaki payların TTK'nın 379 ila 389'uncu maddeleri çerçevesinde Şirketimiz aktifinde tutulabileceğine karar verilmiştir.


Belirtilen karar yazısı, 27.08.2013 tarihinde Şirketimize ulaşmıştır. Şirketimiz geri alınmış payları aktifinde tutmaya devam etmek üzere, daha önce yapmış olduğu sermaye azaltım başvurusunu geri çekmek için Kurula başvuruda bulunacaktır.