Stone Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Stone Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Stone Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yavuz Alpaydın, Mazlum Alpaydın tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 19 Kasım'da Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde kuruldu.


Stone Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yavuz Alpaydın, Mazlum Alpaydın tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 19 Kasım'da kuruldu. 


Stone Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır İnşaat  a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.        Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri  vermek,  şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.        Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  o.  İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını   yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. ö.      Şirket amacını gerçekleştirebilmek için hertürlü gayrimenkuller alabilir, satabilir, kiraya verebilir , kiralayabilir. Bunlar üzerenden aynı ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri  fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa , sükna,gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti  tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilglili olarak tapu dairelerinin nezdinde cins tashihi,ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirkete ait gayri menkullerin, başka şirket ve şahısların ve şirket ortaklarının borçlarına karşılık ipotek verebilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek alabilir. p.   Şirket yurt icinde ve yurtdışında Finans kurumları ve bankalardan uzun ,orta ve kısa vadeli borçlanabilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Yurt İçinde ve  yurtdışında mali, sınayi, ticari  kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, ikinci ve üçüncü şahıslara kefil olabilir. Bu konuda gerekli  kefalet , rehin ve diğer gerekli sözleşmeler yapabilir, şahıs ve tüzel kişilere kefil olabilir, şirket ve üçüncü şahısların malları için ipoitek dairelerinden her nevi işlemler yapabilir, Şirket almış olduğu borçlara karşılık teminat olarak ipotek verebilir, makbuz ,senet ve çek tanzim ve ciro edebilir, bankalarda hertürlü hesap açabilir. r.  Şirket konnusuyla ilgili bayilik , mümessillik alabilir, verebilir, veya aynı maksatla kurulmuş veya kurulacak kuruluşlara iştirak edebilir, yurt içinde ve yurtdışında kendi konusunda çalışan şirketlere ortak olabilir, müşterek işlere girebilir. Resmi ve özel şahıs ve kurumların açacağı ihalelere  ve pazarlara girebilir, işler yüklenebilir, teklifler verebilir, sözleşmeler yapabilir.


Stone Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 127/5.