Stopajın ödememesi mal sahibini sorumlu yapmaz

Stopajın ödememesi mal sahibini sorumlu yapmazPosta gazetesinden Ekrem Sarısu, kira gelir beyannemesi hakkında sorulan soruları cevapladıSoru: İşyerini kiraya veren kişinin, kiracının kira stopajını  (kesintisini) yapmasına rağmen vergi dairesine beyan etmemesinden veya beyan etmesine karşın vergi dairesine yatırmamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu var mı? Varsa bu sorumluluktan kurtulması için ne yapması  lazım?

Cevap: Gayrimenkulunu işyeri olarak kiraya veren kişinin, kiracının beyan etmediği veya etmesine rağmen ödemediği Gelir Vergisi stopajından sorumluluğu yok. Mal sahibinin söz konusu vergi kesintisinden sorumlu olabilmesi için, Maliye Bakanlığı'nın yasanın verdiği yetkiyi kullanması, müteselsil (zincirleme) sorumlulukla ilgili usul ve esasları  belirlemesi gerekiyor. İşyeri kira ödemelerinde, kiracının stopaj (vergi kesintisi) yapmaması  halinde, mal sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı yönünde, Maliye Bakanlığı'nca bir belirleme yapılmadığından, beyan edilmeyen veya beyan edilmekle birlikte ödenmeyen kira stopajmdan dolayı, gayrimenkul sahibinin sorumluluğu söz konusu değil.
Ekrem Sarısu / Posta