30 / 06 / 2022

Süleymanoğulları Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Süleymanoğulları Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muharrem Kılıcı ve Yasin Kılıcı ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 31 Mayıs'ta Arnavutköy, Haraççı Mahallesi'nde kuruldu.Süleymanoğulları Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muharrem Kılıcı ve Yasin Kılıcı ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 31 Mayıs'ta Arnavutköy, Haraççı Mahallesi'nde kuruldu.


Süleymanoğulları Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a- Her türlü inşaat taahhüt işleri; kanut, işyeri, ticarethane, sanayi, tarım inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerine veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük veya büyük yapıların her türlü inşaat, onarım, restorasyon işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, yapmak. b- Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. c- Prefabrike ve ahşaptan meskenler yapmak, yaptırmak,satın almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü turistik tesisler, dinlenme tesisleri, konaklama ve eğlence tesisleri, yüzme havuzları, spor tesisleri, ikmal tesisleri, akaryakıt istasyonları, alışveriş merkezleri yapmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek. d- Yurtiçi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında tahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı e- Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. f- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g- Yurtiçi ve yurtdışında  resmi ve özel her nevi alüminyum ve plastik doğrama işleri, alüminyum, granit, seramik, cam vb. diğer her türlü uygulama malzemelerinden dış cephe giydirme sistemleri uygulaması ile bunlarla ilgili yapı elemanlarının imalatı, her türlü metal mamül konstrüksiyon imalatı ve bu konuyla ilgili her türlü mühendislik, müşavirlik ve proje hizmetleri alanında faaliyet göstermek, her türlü alüminyum ekstrüzyon profil imalatı, alımı, satımı, alüminyum işlerine ait tüm aksesuarların imalatı, alımı ve satımı. h- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping, gibi turistik tesisler, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri,arsa, arazi, tarla gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kay mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. k- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. I- Otomotiv sanayi ile ilgili olarak her türlü motorlu kara, hava ve deniz taşıtının yurtiçinde ve yurtdışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini yapmak. Bunlarla ilgili toptan ve perakende ticaret, ithalat ve ihracat yapmak.   m- Araç kiralama (rent a car) ve filo kiralama hizmetleri yapmak, ikinci el oto alım satım yapmak, oto galeri açmak, işletmek veya işlettirmek. n- Şirket amacı ve çalışma konusuyla ilgili faaliyetler için gerekli ya da faydalı olan her türlü izin, ruhsatname, tahsis, ihtira, hak ve beratlarını, alameti farika, lisans, patent, isim hakkı, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how gibi gayri maddi hakları ile sair maddi ve fikri haklarını doğrudan veya devren iktisap etmek, satın almak, kiralamak, devralmak, kullanmak, adına tescil etmek, satmak, kiraya vermek, devretmek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. o- Amaç ve konusuyla ilgili resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşlarıyla şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, bunlarla birleşmek, aynen veya kısmen devralmak, bunlar tarafından çıkarılan tahvil, hisse senedi gibi değerli ortaklık haklarını aracılık yapmamak kaydıyla satın almak, satmak ve bunlarla ilgili tasarruf ve iltizamda işlerini yapmak. p- Şirket yukarıda sayılan işlerden başka şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde ortaklar kurulu kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin çerçevesinde dilediği işleri yapabilir.      


Süleymanoğulları Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Arnavutköy, Haraççı Mahallesi, Taşoluk Caddesi,  No:4 / 1