23 / 05 / 2022

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yaklaşık 29 Hektar Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 31 Mart 2022 tarih ve 3329314 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yaklaşık 29 Hektar Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı ilanı sürecinde ve sonrasında yapılan itiraz/talepler kapsamında hazırlanan İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yaklaşık 29 Hektar Alana İlişkin NİP-34703134 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34262631 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca 31 Mart 2022 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07 Nisan 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın

Göktürk Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Ankara Saraçoğlu projesinin imar uygulamaları iptal edildi!

Tuzla 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı askıya çıkarıldı!