Sunbuild İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sunbuild İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sunbuild İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Sına Abbasalızadeh imzasıyla kuruldu.Sunbuild İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Sına Abbasalızadeh imzasıyla kuruldu. 


Sunbuild İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  b-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. c-Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu ve dahili ticaretini yapmak.Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat yapmak. d-Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak.Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek.Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak.Her türlü tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik,elektronik ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. e-Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak acentelik, bayilik, yurt içi ve yurt dışı mümessillikler almak ve vermek. f-Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek veya tüzel kişilere ait her nevi gayrimenkul haklar ile menkul gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, irtifak, intifa ve bu gibi haklar kabul edebilir, kurabilir, terk edebilir. g-Şirket iktisadi maksat ve mevzunun gerektirdiği ticari,sınai,mali ve idari işlemleri  yapabilir.Bununla beraber patent, ihtira beratı, know how, marka ve sair sınai mülkiyet haklarını iktisap eder, kendi faaliyetlerine benzer faaliyetlerde bulunan başka şirket, kurum ve kişilerle ne şekilde olursa olsun ortaklıklar kurabilir ve amaçlarını yurt içinde? ve yurt dışında gerçekleştirmek için bunlarla işbirliği yapabilir.Gerektiğinde üçüncü şahısların istifadesine tahsis eder. h-Şirket maksat ve mevzunun gerçekleşmesi için gayrimenkul satın alabilir,şirket adına ev alabilir, şirket adına işyeri alabilir, şirket adına ev kiralayabilir, satabilir, depo satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, motorlu araçlar satın alabilir, kiralayabilir, yurt dışından işçilik ve teknik personel getirebilir.  i-Şirket kanunen ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerSunbuild İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Adres; Cevizlik Mah.İstanbul Cad. Hamurcu Sit.No.12/27 Bakırköy