13 / 08 / 2022

Svg Grand Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Svg Grand Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda 200 bin TL sermaye bedeli ile Bilal Yörük, Enes Akça, Hasan Bingöllü ve Veysel Bulut ortaklığında kuruldu.Svg Grand Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda 200 bin TL sermaye bedeli ile Bilal Yörük, Enes Akça, Hasan Bingöllü ve Veysel Bulut ortaklığında kuruldu.

Svg Grand Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu: 
1- Şirket Turizm Bakanlığından işletme belgesi almak ve yürürlükteki kanunlar gereği yasal düzenlemelere riayet etmek kaydı ile turizm amaçlı Otel, Motel, Tatil köyü, Kamping, Pansiyon, Apartoteller, Dinlenme ve Konaklama tesisleri ve benzeri turistik işletmeler ile bu nevi işletmelerin gerektireceği lokanta, kafeterya, bar çocuklar için oyun alanları, spor merkezleri gibi hizmetlerde bulunmak bu gibi yerleri inşa etmek, işletmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek. 2- Şirket turistik amaçlı her türlü yatırımı yapmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için yurt içinden yada yurt dışından özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar tesis etmek ve iş birliğinde bulunmak, turizmi ilgilendiren konularda danışmanlık ve mümessillik işleri yapmak. 3- Şirket gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, turizm ile ilgili işletmeler ve şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında satışlarında aracı (temsilci, dağıtımcı, satıcı, komisyon acentesi) ve danışman sıfatıyla her türlü seyahat acenteliği, operatörlüğü, yerli ve yabancı havayolu şirketleri ile turizm faaliyetlerinde bulunmak bu konularda faaliyet gösterenlerle ortaklık yapmak. 4- Şirket her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak, seyahat acenteliği faaliyetlerinde bulunmak. 5-Turizm ve seyahat acenteliği ile ilgili yurt içi veya yurt dışında tur operatörlüğü yapmak her türlü deniz, hava, kara nakil vasıtaları ile turlar düzenlemek bu araçları almak satmak kiralamak kiraya vermek ithali ve ihracatını yapmak, her türlü rehberlik hizmeti vermek. 6-Yerli ve yabancı hava yolları ile gerekli anlaşmalar yaparak acentelikler kurmak bilet satışı ve rezervasyonu işlerini yapmak. 7- Turizm mümessilliği hizmetleri vermek, uçak, gemi, yat, motorlu ve motorsuz her türlü deniz, kara ve hava vasıtalarını satın almak, satmak, kiralamak, kira sözleşmeleri yapmak, leasing yoluyla edinmek, ithal ve ihraç etmek, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak. 8- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini vermek, yurt içinden veya yurt dışından kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile turizm taşımacılığı yapmak, yaptırmak 9- Her türlü turistik ve turizm ile ilgili tesisler kurmak, spor alanları vb. yerler tahsis etmek, bunların işletmeciliğini yapmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü doğa sporları (rafting, trekking, joking vb.) gibi hizmetlerde bulunmak, bunlarla ilgili turlar düzenlemek, rehberlik hizmeti vermek. 10- Her türlü gezi, turlar, toplantılar, kongreler düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurtiçinde ve yurtdışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, ulaşım acenteliği faaliyetlerinde bulunmak. Şehir içi ve şehir dışı gezilerde müşteriler tarafından kullanılmak üzere şoförlü veya şoförsüz motorlu araçlar kiralamak, kiraya vermek. 11- Turizm ve eğlence sektöründe; her türlü konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence yerleri, sağlık ve spor tesisleri, kongre ve sergi merkezleri, eğlence merkezleri, temalı parklar, günübirlik tesisler, kış sporları ve kayak merkezleri, özel tesisler, turizm kentleri, turizm kompleksleri, tatil merkezleri, zincir tesisler, dinlenme tesisleri, yüzer tesisler, tatil siteleri ve villaları, devre mülkler inşa etmek, inşa ettirmek, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek, 12- Kara, deniz, hava, demir yollarının, kültür, spor ve sanat aktivitelerinin, her türlü kültürel, sosyal, turistik aktivitenin bilet satışı ve rezervasyonlarını yapmak, satışına aracılık etmek. Bu biletleri her türlü satış ortamında satışa ve rezervasyona açmak. 13- Şirket Jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ile Jeotermal kökenli gazların bulunduğu alanlara sağlık turizmi ile ilgili oteller, kaplıcalar, hamamlar vb. inşa etmek inşa ettiği tesisleri işletmek Sağlık turizmi ile ilgili, olarak yurt içi ve yurt dışındaki özel ve resmi sağlık kuruluşları turizm firma ve acenteleri ve sağlık sigorta şirketleri ile hasta ve tedavi merkezleri arasındaki ilişkileri kurmak, hastaların yurt içi ve yurtdışı seyahatlerini, biletlerini, gezilecek yerlere ait programları düzenlemek sağlık tesislerinden randevu alınmak, kaplıca ve SPA larda ki kalış ve tedavilerinin organize etmek, talep eden acentelere bu hizmeti satmak veya düzenleyenlerden bu hizmeti satın almak. 14- İnanç Turizmi ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışındaki cami, türbe, külliye, kilise, havra, çeşitli inançlara ait tapınak ve ören yerlerinin (kutsal yerlere) ve güzergahlara turlar düzenlemek, talep eden acentelere bu turları satmak veya düzenleyenlerden satın almak 15- Rafting, Trekking, Yayla turizmi, doğal yaşam ve doğal hayatı yaşama turları, tarihi, antik yörelere ve deniz tatili turları düzenlemek talep eden acentelere bu hizmeti satmak veya düzenleyenlerden satın almak. 16- Şirket av turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi konularında organizasyonlar düzenlemek. 17- Turistlere döviz mevduatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize seyahat ile ilgili çeşitli işlere yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek ve biletlerini sattığı bütün ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.