Taksim Palace Otelcilik Otomotiv İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Taksim Palace Otelcilik Otomotiv İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Taksim Palace Otelcilik Otomotiv İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Taksim Palace Otelcilik Otomotiv İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Zeynel Abidin Fırat tarafından kuruldu.Taksim Palace Otelcilik Otomotiv İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Zeynel Abidin Fırat tarafından kuruldu.

Taksim Palace Otelcilik Otomotiv İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
I. Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; 1.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2.Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri, restoranlar açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 3.Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 4.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 5.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 6.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 7.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 8.Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel-oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 9.Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, 10.Her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her nevi çayın ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak. 11.Çekirdek kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin yapılması, kavrulmuş kahvelerin değirmenlerde çekilmesi ve toz haline getirilmesi, ambalajlanması 12.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 13. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 14.Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 15.Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 16.Her türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. 17.Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. Asfalt ve yan mamullerinin imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak ve ticaretini yapmak. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak. Akaryakıt istasyonları kurmak. 18.Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak bunların emlak danışmanlığını alım-satımı isleri ile komisyonculuk faaliyetlerinde bulunmak. 19.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil ev konut ve toplu konut, baraj, elektrik santralleri, hidroelektrik santralleri, rüzgar tribünleri, is hanları, fabrikalar, yollar, alış veriş merkezleri, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 20.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 21.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları ile yabancı devletler ve yabancı devlet teşekkülleri, yabancı ülkelerdeki özel isletmeler ve benzerleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan veya ihalesiz, her türlü inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapmak ve teslim etmek. 22 Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 23.Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, elektrik kabloları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 24.Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Şehit Muhtar Mah.Mahyacı Sk. No:1a Beyoğlu