Taksim Topçu Kışlası’na, Danıştay’dan vize!

Taksim Topçu Kışlası’na, Danıştay’dan vize!Taksim Gezi Parkı’na yapımı gündeme geldiğinde Türkiye çapında eylemlere yol açan Topçu Kışlası’na, Danıştay’dan vize çıktı. Kararla, yeni bilirkişi incelemesi talep edilerek, projenin önü açıldı.


Yapısı ve üyeleri değişen Danıştay’da 6’ncı Daire, Taksim Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararını, örneğine çok az rastlanır şekilde karar düzeltme aşamasında kaldırdı ve uzman bir heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.


DANIŞTAY 6’ncı Dairesi, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını, ağaçların kesilmesini içeren ve bu nedenle Türkiye çapında eylemleri ateşleyen Taksim Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararını, örneğine çok az rastlanır şekilde karar düzeltme aşamasında oyçokluğu ile kaldırdı. Danıştay, yeni bir bilirkişi görevlendirilerek keşif ve inceleme yapılmasını istedi. Karara, Başkan Habibe Ünal ve üye Ünal Demirci muhalefet etti. Onama kararında imzası olan Daire Başkanı Ünal, karar düzeltme talebinin reddini istedi.


ÖNCE İPTAL EDİLDİ


Topçu Kışlası Projesi’nde, Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesi gündeme gelince, Mayıs 2013 sonunda Gezi eylemleri başladı. 

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi”ne ilişkin imar planı değişikliklerini, 6 Haziran 2013 tarihinde iptal etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temyizi üzerine Danıştay 6’ncı Dairesi, 29 Nisan 2014 tarihinde mahkemenin iptal kararını onadı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6’ncı Daire’ye karar düzeltme talebiyle başvurdu.


SONRA KALDIRILDI


Yapısı ve üyeleri değiştirilen Danıştay’da, 6’ncı Daire’nin, karar düzeltme talebini 31 Mart’ta oyçokluğuyla kabul ettiği ortaya çıktı. Buna göre Danıştay 6’ncı Dairesi, daha önce Taksim Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin verdiği iptal kararını kaldırdı ve davanın esasına girdi. Daire, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını oy çokluğuyla bozdu.


UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELESİN


Danıştay 6’ncı Dairesi’nin bozma kararında, “İstanbul 1’inci İdare Mahkemesi’nce uzman yeni bir heyetle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ve İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesinin beklenmesi gerektiği” belirtildi. 


Bu kararla Taksim Topçu Kışlası için hem “Tarihi kışlalar taşınmaz kültür varlığı denilerek” korunması gerektiğinin altı çizildi hem de iptal kararı kaldırılıp yeni bilirkişi incelemesiyle karar verilmesi talep edilerek, projenin önü açıldı. Plan notlarında birinci grup taşınmaz kültür varlığı olarak Taksim Kışlası’nın yer alması gerektiği vurgulanan kararda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kanunu’nun 6. maddesinde ‘tarihi kışla’ların korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları olduklarının “hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtildiği” vurgulandı. 


YÜZDE 99’U REDDEDİLİYOR


Danıştay kaynaklarının verdiği bilgiye göre, kanundaki değişiklik nedeniyle istinaf mahkemelerinin fiilen yürürlüğe girmesiyle artık Danıştay’da karar düzeltme yolu ortadan kalkacak. Ancak şu anda istinaflar yürürlüğe girmediği için geçiş sürecinde Danıştay daireleri fiilen karar düzeltme talepleri üzerine dosyaları yeniden inceliyorlar. Karar düzeltme taleplerinin yüzde 99’u reddediliyor. Yüzde 1 gibi çok küçük bir oranda bu başvurular heyet değişikliği, daire değişikliği gibi hallerde kanundaki şartların taşınması halinde kabul ediliyor.


Hürriyet