Talep örgütlenmesi yoluyla konut edinme!

Talep örgütlenmesi yoluyla konut edinme!TOKİ yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır. Peki, Talep örgütlenmesi nedir? Sistem nasıl işliyor? İşte Talep örgütlenmesi yoluyla konut edinme rehberi...


Talep örgütlenmesi yoluyla konut edinme!

TOKİ yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır. Peki, Talep örgütlenmesi nedir? Sistem nasıl işliyor? Bu soruların yanıtı  TOKİ  Konut Edindirme Rehberi kapsamında açıklanıyor:


1) Talep örgütlenmesi nedir? 

TOKİ, nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerine yönelik projelerde talebin düşük olabileceğini göz önüne alarak, yapılacak toplu konut yatırımlarının atıl duruma düşmemesi amacıyla talep örgütlenmesi koşulu aramaktadır. 


Bu yöntemde, konut ihtiyacı beledi yece gerçekleştirilen anket yöntemiyle belirlenmektedir. Böylece TOKİ, hem özel sektörün faaliyet göstermediği bu bölgelerde vatan daşların konut ihtiyacını karşılamayı hem de “ihtiyaç kadar” konut üretmek yoluyla yatırımlarından azami verim almayı hedeflemektedir. 


2) Talep örgütlenmesini kim organize ediyor? 

Talep örgütlenmesi belediyeler tarafından organize edilmekte dir. TOKİ, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bu bölgelerde, konut uygulaması yapılacak arsa ve müşteri temini belediyenin sorumluluğunda olmak kaydıyla toplu konut projeleri yapmaktadır.


3) TOKİ’ye başvuruyu belediyeler mi yapıyor? 

Evet. Bu sistemde, kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış belediye mülkiyetindeki arsa, konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ’ye önerilmektedir. Projenin TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, önerilen arsanın mülkiyeti belediye tarafından TOKİ’ye devredil mektedir. 


Belediye mülkiyetinde projeye uygun arsa yoksa, yine be lediye tarafından tespit edilen hazine arsası önerilebilmektedir. Bu önerilerin TOKİ tarafından değerlendirilebilmesi için belediyenin başvuruyu gerekli teknik belgelerle birlikte yapması gerekmektedir. 


4) Sistem nasıl işliyor? 

- Belediye, öncelikle bölgedeki konut talebini belirlemek üzere, TOKİ tarafından hazırlanarak belediyeye gönderilen anket formu ile bir anket yapmaktadır. TOKİ’den konut edinmek isteyenler; bu anket formunda tercih ettikleri konut tipine, metrekare büyüklüklerine, oda sayılarına, fiyatlarına ve ödeme koşullarına göre tercihlerini belirtmektedir.


- TOKİ, bu anketler doğrultusunda ortaya çıkan konut ihtiyacına göre plan yapmakta; konut tipini, tahmini fiyat ve satış koşullarını hazırlayarak ilgili belediyeye göndermekte ve belediyeye belli bir süre vermektedir.


- Aynı zamanda o yerleşim bölgesindeki Ziraat Bankası Şubesi’nde TOKİ adına bir hesap açtırılmaktadır.

 

- Belediye, TOKİ’nin belirlediği kriterler çerçevesinde duyuru yapmakta, konut edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını belediyeye yapmakta ve başvuru formunu doldurarak taahhütname imzalamaktadır.


- Başvuru için; 2+1 85m2 kadar olan konutlar için 6.000 TL, 3+1 ve daha yüksek m2 konutlar için 10.000 TL başvuru bedelini Ziraat Bankasının ilgili şubesine yatırmaktadır.


- Konut talebi toplama süreci tamamlandığında TOKİ; başvurusahipleri listesiyle başvuru bedellerinin ödendiğine ilişkin dekontları hem banka hem de belediyeden çift kontrol sistemiyle denetlemektedir.


- Başvuruda bulunanların sayısının TOKİ tarafından uygun görülen sayıya ulaşması halinde belediye ile protokol imzalanmakta ve proje ihaleye çıkarılmaktadır. İhale sonucunda TOKİ kesin satış fiyatlarını belirlemekte ve belediyeye bildirmektedir. 


- Konut satış fiyatları üzerinden konut hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanmaktadır. 


5) Başvuruda bulunanların konut almaktan vazgeçmesi halinde başvuru bedelleri geri ödeniyor mu? 

Bu uygulamalarda, ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için, taahhütnameyi imzalayarak başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir.


6) Başvuru sayısının düşük kalması ve projenin yürürlüğe girmemesi halinde başvuru ücretleri ne oluyor? 

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin 

gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödenmektedir.


7) Başvuru sayısının, projede öngörülen konut sayısından yüksek olması halinde ne oluyor? 

Bu durumda konut almaya hak kazananların belirlenmesi için kura çekimi yapılmaktadır. Kura çekimi, belediyelerce organize edilmektedir.


TOKİ Konut Edindirme Rehberi!