Tamer Özyurt: Dönüşümde maça 5-0 mağlup başladık!

Tamer Özyurt: Dönüşümde maça 5-0 mağlup başladık!

Kentsel dönüşümün ilk adımı olarak depremde zarar görme ihtimali olan binaların yıkılma zorunluluğunu gösteren Özyurtlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, bu yolla kentin çehresinin 15-20 yıldaKentsel dönüşümün ilk adımı olarak depremde zarar görme ihtimali olan binaların yıkılma zorunluluğunu gösteren Özyurtlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, bu yolla kentin çehresinin 15-20 yılda değişebileceğini kaydetti. Özyurt, "Binalar yıkılırak yerlerine dayanıklı binalarla donatılmış planlı şehirler kurulmalı. Böylece çarpık kentleşmeyi engellemenin yanı sıra tarihi  ve kültürel miras da korunur. TOKİ, İstanbul'da son 7 senede 80 bine yakın konut üretmiş. KİPTAŞ'ın konutları da 50 binden fazla. Bu yüzden depremde yıkılma riski yüksek bölgelerde bu tecrübenin önce devlet daha sonra özel sektör eliyle hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Halk aktif rol üstlensin

Diğer yandan dönüşümün daha rahat gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenlere dikkat çeken Özyurt, dönüşüm bölgelerinde ruhsat, harç muafiyeti, KDV'nin iadesi, imar hakkını artırma gibi kolaylıklarla inşaat maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini kaydetti. Halkın dönüşümde aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Özyurt, "Platformlar kurulmalı  ve herkes burada yer almalı.  Nelerin nasıl yapılacağı ve yasalara nasıl işleneceği konuşulmalı. Yerel yönetimler ve kurumlar arasında fikir birliği olmaması ciddi zaman kayıplarına sebep oldu” diye konuştu.
Bu konuda halkın bilinçlendir ilmesi gerektiğini belirten Özyurt, “Fay haberleri yerine İstanbul'un deprem dönüşümü gündem yapılmalı. Kentsel dönüşüm kavramı daha Türkiye'de başlamadan 5-0 mağlup maça başladı. Kentsel dönüşüm siyasi malzeme olarak kullanılmamalı. 5366 sayılı bir yasa çıktı. Sulukule ve Tarlabaşı dönüşüm projeleri olumsuz bir şekilde yansıtıldı. Ama Zeytinburnu ve Küçükçekmece'deki projelerde olduğu gibi halkın ve yerel yönetimlerin konuya sahip çıkması şart ” dedi.

Tamer Özyurt’un dönüşüm reçetesi:
1. Dönüşüm, demografik ve sosyolojik sonuçlara yönelik topyekün çözümler barındırmalı.
2. Çevre konusunda kesin yaptırımlar kanunla tesis edilmeli. Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmeli. Uydu kentler dışında, kent içindeki çarpık kentleşmiş bölgelere el atılmalı.
3. Mali düzenlemeler yapılmalı. Anıtlar Kurulu, daha hızlı ve esnek gerçekçi kararlar almalı.