08 / 08 / 2022

Tanışlar İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Tanışlar İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Bezgin tarafından kuruldu.Tanışlar İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Bezgin tarafından kuruldu.

Tanışlar İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1 - Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, bunları satmak, kiraya vermek. 2 - Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak, vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak ve mağazalar açmak. 3 - İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek amacıyla, a - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü taşıt ve gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, tapu dairelerinde gayrimenkuller ile ilgili her türlü cins tahsisi, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b - İmalathane, şube, depo ve teşhir alanı tesis edebilir ve işletebilir. c - Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir ve mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, mümessillik ve danışmanlık yapabilir. d - Marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve feragat edebilir ve lisans anlaşmaları yapabilir.