Tapu birleştirme harcı 2015!

Tapu birleştirme harcı 2015!Tevhid işlemi, birden çok parselde yer alan gayrimenkullerin tek parsel üzerinde birleştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tapu birleştirme harcı 2015 ne kadar? İşte yanıtı..


Tapu birleştirme harcı 2015!

Tevhid işlemi olarak da bilinen birleştirme işlemi, tapu kütüğünde yapılabilen değişiklikler arasında yer alıyor. Tevhid işlemi, birden çok parselde yer alan gayrimenkullerin tek parsel üzerinde birleştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


Tevhit işlemi yapılacak olan taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması zorunlu oluyor. 


Birleştirme işlemi için gerekenler:

-Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,


-Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,


-Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.


-Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranıyor. Tüm bu istenilen belgeler temin edildiğinde tapuda tevhit işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.  İşlemlerin sonucunda tapu tevhit işlemi tapuya tescil edilebiliyor. 


Tapu birleştirme harcı 2015 ne kadar?

Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın (n-1)x123,00 TL formülü ile hesaplanan döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor (n=Birleşen Parsel Sayısı).


Cins değişikliği harcı 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com