Tapuda alıcıdan istenen evraklar nelerdir?

Tapuda alıcıdan istenen evraklar nelerdir?

Taşınmaz devir işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Tapuda taşınmaz devir işlemin tamamlanabilmesi için alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı birtakım belgeler talep ediliyor. Peki, tapuda alıcıdan istenen evraklar nelerdir?Tapuda alıcıdan istenen evraklar nelerdir?

Taşınmaz malların devir işlemleri, taşınmazın yer aldığı bölgenin tapu dairesinde gerçekleşiyor. İşlemin tamamlanabilmesi için alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı birtakım belgeler talep ediliyor. Ayrıca bu belgeler satıcı ve alıcının gerçek veya tüzel kişi olmasına göre de değişiyor.


Alıcıdan tapuda istenen evraklar..

- 2 Resim

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

- T.C. Kimlik Numarası

- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Şahıslarda tapuda istenen evraklar..

- Tapu Aslı veya Fotokopisi

- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği

- 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta v.s. kimlikleri geçerli sayılmaz.

- Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.

- İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6X4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet,


Tüzel kişilerde tapuda istenen evraklar...

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.


Tapu devir masrafları 2014!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com