06 / 07 / 2022

Tapuda bunlara dikkat edin!

Tapuda bunlara dikkat edin!

Konut alıp satarken talep edilen evrakların, eksiksiz olarak hazırlanması gerekiyor. Ev satış durumunda ya da tapu devir işlemleri yapılırken, farklı bir sorunla karşılaşmamak için bu adımları öğrenmelisiniz...Konut, iş yeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin devir işlemleri için tapuda belli oranlarda harç ödeniyor. Alınan ya da satılan gayrimenkul hangi şehirdeyse, en yakın tapu dairesine gidiliyor ve tapu işlemleri gerçekleşiyor.

Tapu müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler için randevu alınabiliyor. Alo 181 Tapu ve Kadastro hattı ya da http://randevu.tkgm.gov.tr adresinden online başvuru ile randevu alınabiliyor. Bu işlemde başvuru sahibine gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işlem belirlenen gün ve saatte gerçekleşebiliyor.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Tapuda bunlara dikkat edin!

2021 tapu harcı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

2020 yılında taşınmaz alım ve satımlarında uygulanacak olan tapu harcı tutarı 288 liradan 353 liraya yükseltilmişti. Tapu harcı döner sermaye ücretine gelen yüzde 9.11 oranındaki zam ile 385 liraya yükseltildi. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün konut alıp satarken talep ettiği evrakların tamamı, ev alırken ya da satarken mutlaka eksiksiz şekilde ayarlanmalı. Ev satış durumunda ya da tapu devir işlemleri yapılırken, farklı bir sorunla karşılaşmamak adına eksik evrak bırakılmaması büyük önem taşıyor. 

Peki tapuda satıcıdan ve alıcıdan istenen belgeler neler? Tapuda hangi işlemler yapılıyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte tüm merak edinlenler...

Tapuda bunlara dikkat edin!

Tapuda satıcıdan istenen belgeler

1- Tapu aslı veya fotokopisi
2- 1 Resim
3- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
4- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
5- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen belgeler

1- 2 Resim
2- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda bunlara dikkat edin!

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler

1- Mersis numarası ve ticaret sicil no
2- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,
3- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,
4- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarls ilgili usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğü tarafından karar verilecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları durumunda yapılacak mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesiyle ilgili madde eklendi.

Tapuda bunlara dikkat edin!

Tapu Gününden Önce Yapılacak İşlemler:

-    Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli

-    Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaba katılmalı

-   Uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı - (kredi kullanacaklar için)

-    Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı - (kredi kullanacaklar için)

-    Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli 

-    Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli 

-    Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

-    Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı - (kredi kullanacaklar için)

-    Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı

-    SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı 

-    Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli - (kredi kullanacaklar için)

Tapu Gününde Yapılacak İşlemler:

-    Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

-    Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

-    Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

-    Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

-    Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı  - (kredi kullanacaklar için)

Tapu Gününden Sonra Yapılacak İşlemler:
-    Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli

-    Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı

-    İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı 

Ev alırken paranızı kaptırmayın!

2020'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?