02 / 07 / 2022

Tapuda sağlık raporu zorunlu mu? Kaç yaş üstüne, nasıl alınır?

Tapuda sağlık raporu zorunlu mu? Kaç yaş üstüne, nasıl alınır?

Tapu devir işlemlerinde belli bir yaşın üstünde kişilerce yapılması halinde sağlık raporu istenebiliyor. Peki, tapuda sağlık raporu zorunlu mu? Nasıl alınır?TAPUDA SAĞLIK RAPORU ZORUNLU MU?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre tapu için Sağlık Raporu almada yaş sınırı bulunmuyor. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. 

Tapuda sağlık raporu zorunlu mu? Kaç yaş üstüne, nasıl alınır?

Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında sağlık raporu ister.

Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun aslı işlem dosyasında saklanır.