Tapuya şerh nasıl konulur?

Tapuya şerh nasıl konulur? Tapuya şerh nasıl konulur?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Babamızdan 15 bin metrekare  içerisinde 4 kagir 2 ahşap ev bulunan bir arazi, 6 hissedara intikal etti. Hissedarlardan biri bu evi yeniden yaptı. Bu durumda diğer hissedarların bu ev üzerindeki hakkı nedir?' sorusunu yanıtladı.Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Babamızdan 15 bin metrekare  içerisinde 4 kagir 2 ahşap ev bulunan bir arazi, miras yoluyla tapuda hisse oranları belirtilir şekilde 6 hissedara intikal etti. Sorum şu: içindeki bu evlerden bir tanesinin yıkılmış enkazı duruyordu. Hissedarlardan biri bu evi diğer hissedarların onayını almadan yeniden yaptı. Bu durumda diğer hissedarların bu ev üzerindeki hakkı nedir ve bu evi tapuya şerh olarak nasıl kaydettirebilir?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Babamızdan 15 bin metrekare  içerisinde 4 kagir 2 ahşap ev bulunan bir arazi, miras yoluyla tapuda hisse oranları belirtilir şekilde 6 hissedara intikal etti. Sorum şu: içindeki bu evlerden bir tanesinin yıkılmış enkazı duruyordu. Hissedarlardan biri bu evi diğer hissedarların onayını almadan yeniden yaptı. Bu durumda diğer hissedarların bu ev üzerindeki hakkı nedir ve bu evi tapuya şerh olarak nasıl kaydettirebilir?

Okuyucum bu arazinin miras olarak kaldığını söylediğine göre bu yer mirasçılara elbirliği mülkiyeti olarak geçmiştir. Elbirliği mülkiyetinin özelliği şudur: Miras olarak kalan mal, mirasçılara elbirliği mülkiyeti olarak geçer ve bu mallarla ilgili olarak yapılacak her türlü tasarruf ancak tüm maliklerin katılımı ile yapılabilir. Anlatılan, bu arazideki bina yıkılmış, yani artık ortada bir yapı yok. Yeniden yapılması için hukuki birtakım prosedürün tatbiki şarttır. Bu prosedür içinde proje yapımı, projenin ilgili belediyede tasdiki, iskan izni alınması gibi muameleler var. Ancak elbirliği mülkiyetinde bütün bu işlemlerin yapılması, tüm ortakların katılımı ile olur. Okuyucumun anlatımı açık. Sadece bir mirasçı bu inşaatı yapmış ama diğer hissedarların onayı ve katılımı yok. Bu durumda bina kaçak.

Peki elbirliği mülkiyeti de olsa paylı mülkiyet de olsa, bir gayrimenkulün (arazinin - arsanın) üzerinde her ne varsa o arazinin - arsanın tamamlayıcı parçasıdır ve arazinin maliklerinin malıdır. Bu durumda okuyucumun sözünü ettiği tereke parçası olan arazi üzerindeki bu yapı araziye sahip tüm ortakların yine ortak malıdır.