Tarım alanları konutlara ayrıldı!

Tarım alanları konutlara ayrıldı! Tarım alanları konutlara ayrıldı!

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi’nin “İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye’de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi” çalışmasına göre, tarımsal araziler, 1980'li yıllara göre, yüzden 15 oranında azaldı ve bunun yarısından fazlasının konuta ayrıldı...İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi’nin “İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye’de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi” çalışmasına göre, tarımın gayri safi milli hasıladaki (GSMH) payı hızla azaldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi’nin “İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye’de Tarımın Dönüşümünün Politik Ekolojisi” çalışmasına göre, tarımın gayri safi milli hasıladaki (GSMH) payı hızla düştü.

1980 yılında yüzde 25 olan pay bugün yüzde 7’ye geriledi. Tarım, 1980, yılında istihdamın yüzde 50’sini karşılarken bugün yüzde 20’ye düştü.

ARAZİLER KÜÇÜK

Araştırmada, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon adet tarım işletmesinin olduğu, işletmelerin yüzde 80’inin toplam arazinin yüzde 30’una karşılık gelen 100 dekardan küçük araziye sahip olduğu ve yüzde 25’sinin sulu tarım, yüzde 75’inin kuru tarım olarak işlem gördüğü ve tarımsal arazide 1980’lere göre yüzde 15’lik bir düşüş olduğu ve bunun yarısından fazlasının konuta ayrıldığı ifade edildi.

Proje ekibinde çalışan Fikret Adaman, Türkiye’nin ürettiği sera gazlarının yüzde 12’sinin tarım kaynaklı olduğunu, bunun da yüzde 50’sini hayvancılığın oluşturduğunu belirtti. Fikret Adaman, “Artan sıcaklık, yağış değişiklikleri, mevsim kaymaları, deniz seviyesinin yükselmesi ve artan şiddetli hava durumu (hortum vs.) gibi iklim değişiklikleri tarımı etkilemekte” diye konuştu.