Tarımköy Projesi ile 3500 konut yapıldı

Tarımköy Projesi ile 3500 konut yapıldı Tarımköy Projesi ile 3500 konut yapıldı

TOKİ, ''Tarımköy Projesi'' kapsamında 20 ilde yaklaşık 3 bin 500 tarım konut inşa etti.


TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), köy yaşantısını cazip kılmayı amaçlayan "Tarımköy Projesi" kapsamında 20 ilde yaklaşık 3 bin 500 tarım konut inşa etti. Edinilen bilgiye göre TOKİ, projeyle, kırsal kesimde altyapı sorunu çözülmüş modern yerleşim alanları oluşturuyor, şehirlere göçün nedenlerinden biri olan altyapı ve sosyal olanakları köylere taşıyarak, çarpık kentleşmeyi engellemeyi hedefliyor. "Tarımköy Projesi" ile ayrıca, köy mimarisinin geliştirilmesi, köylerin ve köylülerin yerinde iskanı ve sağlıklı, yaşanabilir konutlara ve düzenli gelire kavuşturulması, dağınık durumda bulunan yerleşim birimlerinin bir araya getirilmesi, üretimin teşvik edilmesi de amaçlanıyor. İdare, projenin uygulaması sırasında kırsal bölgelerin arazi yapısını, köyün su kaynaklarını, çayır, mera ve orman alanlarını göz önüne alıyor, mevcut köy mimarisi ve dokusunun korunmasına özen gösteriyor. 

Hürriyet