Tarlalar bölünmesin diye yasa hazırlanıyor

Tarlalar bölünmesin diye yasa hazırlanıyor Tarlalar bölünmesin diye yasa hazırlanıyor

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarım arazilerinin mirasa konu olarak bölünmesine engel olmak için yasa hazırladıklarını söylediEker, "Tarlalar babadan evlada geçerken bölünmeye başladı. Dünyada hiçbir gelişmiş ülkede olmayan bir şey" dedi.  Türkiye'nin yaklaşık 2 milyon hektar tarım arazisini bu sebeple kullanamadığını anlatan Eker, sözlerine şöyle devam etti:
"Kanun tasarısı, bakanlar kurulunun gündeminde. Radikal köklü bir çözüm.  Üç seçenek var. Mirasçılar kendi aralarında anlaşıp hisse devri yapabilir. Anlaşamazlarsa şirketleşebilirler, herkes o şirkete mirastaki payı nispetinde hissedar olur. Son seçenekse, o işi yapmaya  ehliyeti olan kardeş diğerlerinin paylarını alır. Onun için bir de arsa ofisi, bir kredi mekanizması kuralım. Satın alabiliyorsa onlardan alabilsin."
Milliyet

Tarım Bakanı Mehdi Eker, tarım arazilerinin bölünmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirterek kardeşlerin şirketleşmesini destekleyeceklerini söyledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmek için bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi. Eker, Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olan taslaktaki bir seçeneğin de kardeşlerin şirket kurmaları yönünde olduğunu ifade etti.

Eker, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun düzenlediği toplantıdaki konuşmasında arazilerin miras yoluyla bölünmesinin verimliliği düşürdüğünü anlatarak "Hazırladığımız tasarıda üç seçenek sunuyoruz. Kardeşler, mirasçılar kendi aralarında anlaştığı takdirde hisse devrinde sorun yok. Bunu istemeyen şirketleşebilir, herkes mirastaki payı nispetinde hissedar olur. işi yapmaya ehliyeti olan kardeş diğerlerinin paylarını alır. Hatta onun için bir de arsa ofisi, arazi ofisi, bir kredi mekanizması kuralım" dedi. Dünyada her ülkenin bu soruna çözüm bulduğunu belirten Eker, pek çok Avrupa ülkesinde uygulandığı gibi arazilerin en büyük evlada bırakılması yöntemini benimsemediklerini ifade etti.

Et fiyatlarındaki artışa da değinen Eker, şöyle devam etti: "Beside 2 milyon 66 bin hayvan var; bu 1 milyon ton et demek. Türkiye'de 25 milyon koyun, 5 milyon keçi bulunuyor. Bunların da 7.5 milyonu her yıl kesiliyor. Et Balık Kurumu 14.5 liraya kesim yapıyor; 18 liraya kıyma, 20 liraya kuşbaşı et satıyor. Fiyatlardaki artışa ilişkin Maliye ve Rekabet Kurumu'na başvurduk."

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi (MAYZEM) üyesi 13 ülkenin tarım bakanları istanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'de ilk kez toplanacak olan MAYZEM'in '8. Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanları Toplantısı'nda gündem, gıda güvenliği ve küresel ısınma olacak. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in ev sahipliğindeki toplantı, 7-10 Mart'ta istanbul'da yapılacak. Tarım bakanlarının yanı sıra dünya gıda politikalarına yön veren, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de bulunacağı toplantıda Dünya Gıda Örgütü ile Kurak Arazilerde Uluslararası Araştırmalar Merkezi temsilcileri, Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerin temiz gıda üretimi ve tarımsal faaliyetlerde bulunurken kuraklığa karşı alınacak önlemleri, hükümet temsilcileriyle ortaklaşa ele alıp, hayata geçirme sürecini tartışacaklar.
Habertürk