25 / 09 / 2022

Tarsus'ta 3.4 milyon TL'ye satılık fabrika!

Tarsus'ta 3.4 milyon TL'ye satılık fabrika!

Tarsus 2. İcra dairesi tarafından entegre yaş sebze-meyve depolama, paketleme tesisi ve müştemilatı 3 milyon 477 bin 873 TL'ye ihale edilecek.TARSUS 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:


1 NOTU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin Tarsun Mithatpaşa Mah. tapunun 2887 ada 22 nolu parselde kayıtlı arsa üzerinde entegre yaş sebze-meyve depolama, paketleme tesisi ve müştemilatı vardır. Tesis boş durumda olup içerisindeki makinalar ve müştemilatlar sökülmüştür.Tesisin yapı ruhsatı ile yapı kullanma izni vardır. 


Kıymeti: 3.477.873,00 TL

KDV Oranı: % 18

Kaydındaki şerhler: Dosyası mevcuttur.

1. Satış Günü : 24/03/2015 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 28/04/2015 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Tarsus Adalet Sarayı 2. Kat Vezne Yanı Mezat Salonu Tarsus Mersin


Satış şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/887 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


İlanın tam metni için tıklayın
Geri Dön