10 / 08 / 2022

Taş Yapı - Kadıköy Belediyesi arasındaki davada skandal karar!

Taş Yapı - Kadıköy Belediyesi arasındaki davada skandal karar!

İnşaat şirketi Taş Yapı ile Kadıköy Belediyesi arasındaki tazminat davasında, İstanbul 7. İdare Mahkemesi skandal bir karara imza attı ve süreci başa döndürdü.Taş Yapı ile Kadıköy Belediyesi arasındaki tazminat davasında, İstanbul 7. İdare Mahkemesi skandal bir karara imza attı ve süreci başa döndürdü.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, mahkeme 101 milyon 859 bin lira maddi tazminatın Kadıköy Belediyesi tarafından davanın açıldığı 2015'ten bugüne faiziyle birlikte şirkete ödenmesine karar verdi. Şirket, karar daha ilçe belediyesine tebliğ edilmeden icra işlemi başlattı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu istemeden 3 ayda alelacele karar verdi. Hukuk garabeti yaşıyoruz” diye konuştu.

Taş Yapı, Kadıköy Belediyesi’ne, Kadıköy’ün en önemli arazilerinden Meteoroloji arsasına yaptığı “Four Winds” projesinin “hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” durdurularak zarara uğratıldığı iddiasıyla 4 sene önce tazminat davası açtı. İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketi haklı bularak ilçe belediyeyi 101 milyon 859 bin lira maddi tazminata mahkûm etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı bozarak bu rakamı gene yüksek bir rakam olan 44 milyon 159 bin 487 TL olarak belirledi.

Kamu gücü vurgusu

Yargıtay Kadıköy Belediyesi'nin bir kamu tüzelkişisi olduğunu belirterek işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik taşıdığına dikkat çekti ve alt mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Yargıtay’ın kararına uyarak ilçe belediyenin işlem yaparken kamu gücü kullandığını anımsattı ve 10 Ekim tarihinde oyçokluğuyla kararı kaldırdı. Şirket de kararın kaldırılmasına itiraz etti. Bunun üzerine de dava İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne taşındı.

Faizi de ekledi

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde açıkladığı kararında eski bilirkişi raporuna atıfta bulunarak “Davalı idarenin haksız ve hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle davacı şirketin inşaatı zamanında bitirememesi, ilave krediler kullanmak zorunda kalması, inşaattaki bağımsız bölümlerin satılamaması nedeniyle öz finansmandan yoksun kaldığını” savundu. 101 milyon 859 bin lira maddi tazminatın ilk davanın açıldığı 2015'ten itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödenmesine 4 Mart’ta oybirliğiyle karar veren mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı. Kadıköy Belediyesi kararı istinafa taşıyacak.

NUHOĞLU: HALKI TEMSİL EDİYORUZ

Cumhuriyet gazetesine kararı değerlendiren Aykurt Nuhoğlu özetle, “Baştan beri Kadıköy Belediyesi ikinci bir bilirkişi istemesine rağmen tek bir tane bilirkişi raporu var. ‘Zarar ettim’ dediği yıllarda bu binayı yaptı, bitirdi. 4 tane bina yerinde duruyor. 7 bin metrekare kaçağı mahkeme tarafından tespit edilmiş binalar için idare mahkemesi alelacele 3 ayda karar veriyor. Bizden sadece yazılı savunma istedi. Kamu bu kararlar karşısında kendisini var edemez. Tam bir hukuk garabeti. Hukuk açısından son derece sıkıntılı ve üzücü bir durum. Diliyorum kamuoyu ve yüksek yargı adaletli bir şekilde bu olayı düzeltir. Biz halkı temsil ediyoruz. Bizi halkın çıkarlarını değil de bu firmanın çıkarlarını korumak için seçmediler. Bizi güçsüzlerin haklarını korumak için seçtiler” şeklinde konuştu.