Taylan Elit Yapı Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Taylan Elit Yapı Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Taylan Elit Yapı Dış Ticaret Anonim Şirketi, Fatma Taylan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Okul Sokak'ta kuruldu.


Taylan Elit Yapı Dış Ticaret Anonim Şirketi, Fatma Taylan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Okul Sokak'ta kuruldu. 


Taylan Elit Yapı Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; YAPI  1. Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, almak, satmak. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak 10.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapmak. 11.  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı 13.  İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14.  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı.  DIŞ TİCARET  1.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmak 2.Amaç ve konusuna giren faaliyetleri serbestbölgelerde icra etmek . Serbest bölgede işyeri depolar ve tesisler kurmak, şubeler açmak, serbest bölgeler mevzuatının ön gördüğü her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunmak. 3.Çalışma alanı ile ilgili her türlü araç, gereç, makine, nakil vasıtası, bilumum hammadde ve malzemeleri ve yedekleri, yardımcı aksesuar, aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını almak, ithalini, ihracını, satımını ve kiralamasını yapmak 4.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuarlara katılmak ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak 5.Dış ticaret konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak 6.Her türlü gıda,  tarım, canlı hayvan ve hayvansal ürününün ticaretini yapmak 7.Her türlü elektrik, elektronik veya teknoloji ürününün ticaretini yapmak 8 Her türlü plastik, kauçuk maddeleri, kimyasal maddeler ve boyaların ticaretini yapmak 9.Her türlü giyim tekstil ve dokuma ürününün ticaretini yapmak 10.  Her türlü madenin, cam ve seramik ürünlerinin ticaretini yapmak 11.  Her türlü makine, teçhizat, nakil vasıtaları, yedek parça ve aksesuarların ticaretini yapmak 12. Her türlü petrol ürünleri, sıvı gaz ve türevlerinin ve benzeri diğer madeni ve kimyevi yağların ticaretini yapmak 13.  Her türlü inşaat malzemesinin ticaretini yapmak 14.  Her türlü kâğıt, karton ve mukavvaların ticaretini yapmak 15.  Her türlü kırtasiye ve büro malzemeleri ile cihaz ve makinelerin ticaretini yapmak yardımcı aksesuar, aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını almak, ithalini, ihracını, satımını ve kiralamasını yapmak 16.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuarlara katılmak ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak 17.  Dış ticaret konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:  1.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir,   kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir


Taylan Elit Yapı Dış Ticaret Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Okul Sokak, Altunizade Sitesi 1/Zemin Kat