TBMM, ihtiyaca cevap veremeyen otopark sorununa çözüm arıyor!

TBMM, ihtiyaca cevap veremeyen otopark sorununa çözüm arıyor!

Meclis, yerleşke içindeki otopark sorununun çözümü için yeni çözümler arıyor. Bu çözümler arasında, yeni kapalı otopark, milletvekillerine sadece bir araca geçiş imkanı sağlayan elektronik kart sistemi yapımı ve kapalı otoparkta sürekli park halindeki ara


TBMM Başkanlığı, Başkanlık Divanı toplantısına, hem milletvekillerinin hem de TBMM personelinin otopark ihtiyacının karşılanması için bazı öneriler gündeme getiriyor. Mecliste kapalı otopark yapılması, otopark giriş-çıkışlarında kullanılmak üzere Güvenlik Caddesi girişinin bulunduğu alanda yeni bir nizamiye yapılması planlanıyor.

Bazı eski ve yeni milletvekillerinin araçlarını sürekli kapalı otoparkta bırakmaları nedeniyle otoparkın günlük kullanımının engellenmesine de çare aranıyor. Milletvekillerinin kapalı otoparkta yer bulma sorununun çözümü için kapalı otopark girişine, milletvekillerine ait sadece bir adet araca geçiş imkanı sağlayan elektronik kart sistemin yapılması hedefleniyor.

Kapalı otoparkta sürekli park halinde bırakılan araçlar da tahliye edilecek.

Ayrıca, TBMM’deki siyasi partilerin grup toplantılarını izlemek için gelen ziyaretçilerin ana binaya geçişlerinin önlenmesi de düşünülüyor. Bu amaçla, inşaatı süren yeni milletvekili hizmet binası alanına, grup toplantı salonları yapılması öngörülüyor.

Planlanan bu düzenlemeler için gerekli projelerin hazırlanması, yeni milletvekili hizmet binasının öngörülen yeni fonksiyonlarla entegrasyonun sağlanmasına ilişkin her türlü proje revizyonunun yapılması, onarım, tadilat, inşaat işlemlerinin yapılmasıyla ilgili konular, TBMM Başkanlık Divanı’nın yarın yapılacak toplantısında görüşülecek. Bu konularda Başkanlık Divanına yetki istenecek.

Fiyat Tespit Komisyonu kurulacak

Ayrıca, Başkanlık Divanı toplantısında TBMM Başkanlığınca Mütalaa ve Hukuki Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Esaslar Taslağı da ele alınacak.

Taslağa göre, satın alınarak gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan hizmeti, hizmet sunacak olanı idarenin önerisiyle TBMM Başkanı veya doğrudan TBMM Başkanı tespit edecek.

TBMM Başkanı, istekliden hizmet alınması işlemlerinin yapılması için konuyu idareye havale edecek. İdare, alımı gerçekleştirmek üzere en az 3 kişiden oluşan bir Fiyat Tespit Komisyonu kuracak.

Hizmetin konusu olan ya da hizmet sırasında meydana getirilen ürünler, üzerindeki fikri ve sınai haklar, süresiz olarak idareye ait olacak.

Gerçekleştirilen hizmete ilişkin kısmi veya kesin kabul işlemlerinin yapılmasından sonra, yüklenici tarafından düzenlenecek fatura ya da bunun yerine geçecek belgelere istinaden, varsa her türlü yasal kesintilerden sonra kısmi veya kesin ödeme yapılacak.

AA