TBMM'de tapu ve imar kanununda değişiklik mesaisi!

TBMM'de tapu ve imar kanununda değişiklik mesaisi! TBMM'de tapu ve imar kanununda değişiklik mesaisi!

TBMM Genel Kurulu, bu hafta tapu ve imar kanununda değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak...TBMM Genel Kurulu, bu hafta, sporda şiddete karşı yeni önlemleri içeren teklif ile tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Genel Kurul, 2 Temmuz Salı günü toplanarak AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklifin yasalaşmasının ardından Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

1- Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifine göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.

2- Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılacak.

3- Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek.

4- Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar, belediye veya valilikçe yıkılabilecek.

5- Arazi ve arsaların dağıtımı sırasında alınacak düzenleme ortaklık payları, yüzden 40'tan yüzde 45'e çıkacak.

6- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılacak. 

7- Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanınacak.

8- Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılabilecek.

9- Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta iki gün süreyle ilan edilecek.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi!