Çukurova Balkon

TCDD'den 6 ilde satılık 27 gayrimenkul!

TCDD'den 6 ilde satılık 27 gayrimenkul! TCDD'den 6 ilde satılık 27 gayrimenkul!

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Karabük, Kayseri, Niğde ve Zonguldak'ta bulunan 27 gayrimenkulü satışa çıkardı. İhaleleri 10 Mayıs ve 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Karabük, Kayseri, Niğde ve Zonguldak'ta bulunan 27 gayrimenkulü satışa çıkardı. 


ANKARA, ÇANKIRI, KARABÜK, KAYSERİ, NİĞDE VE ZONGULDAK İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 27 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR


Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıdaki listede belirtilen 27 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde TCDD 2. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilme hususunda gayrimenkuller için ayrı ayrı TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Veznesinden İhale Şartname alınması ve tekliflerin TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emlak ve İnşaat Müdürlüğü /  Ankara  adresine son teklif verme günü ve saatine kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - Söz konusu taşınmazların teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmektedir.

5 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Veznesine veya Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 veya Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi TR26 0001 5001 5800 7267 1961 15 veya Halk Bankası Anıt Şubesi TR50 0001 2009 4110 0013 0000 02 nolu hesabına 250,00 (İkiyüzelli) TL yatırılacaktır. Dekont karşılığında, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilecektir.

Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ad-soyad ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

6 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 5335 Sayılı Kanun Madde 32 - (Değişik: 24/7/2008 - 5793/43 Md.) kapsamında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.


İhale ilanının tam metni için  tıklayın