TEDAŞ ve TEKEL taşınmazlarının satışına ÖYK onayı

TEDAŞ ve TEKEL taşınmazlarının satışına ÖYK onayı

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK), Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ne ait bazı taşınmazlar ile TEDAŞ'a ait bazı taşınmazlara ilişkin kararları açıklandı.

ÖYK, mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ne ait Adana, Ankara, Artvin, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Tunceli'de bulunan taşınmazların gerçekleştirilen ihalelerinde en yüksek teklifi verenlere bedeli mukabili ihale şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde satış işleminin gerçekleştirilmesine karar verdi.

ÖYK ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş ye ait İstanbul, Amasya, Adana'daki taşınmazların gerçekleştirilen ihalelerinde en yüksek teklifi verenlere bedeli mukabili ihale şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde satış işleminin gerçekleştirilmesine de karar verdi.

Dünya

pus