10 / 08 / 2022

Tekcanlar İnşaat Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tekcanlar İnşaat Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tekcanlar İnşaat Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İsmail Cem Elpek tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 16 Ekim'de Pendik, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kuruldu.Tekcanlar İnşaat Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İsmail Cem Elpek tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 16 Ekim'de kuruldu. 


Tekcanlar İnşaat Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,  satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya  başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt  ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj  ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa  etmek ve kiraya vermek.  c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve  kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve  pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her  türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi  kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu  iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında  ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,  altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi  gereği işi yapmak ve teslim etmek.  e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya  vermek.  f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,  uygulamalarını yapmak.  i Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,  duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve  elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi  alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,  proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler  yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve  baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  Parselasyon planlarının yapımı.  m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin  yapımı.  NALBURİYE a. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla,  kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer,  yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak  alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve  mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.  b. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus  atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin  iç ve dış ticaretini yapmak.  c. Her türlü nalburiye işleri yapmak.  DEMİR HIRDAVAT a. Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan  alımını satımını yapmaktır.  b. Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul  cıvata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı,  ihracatı ve ticaretini yapmak.  c. Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu  ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak,  ithalat ve ihracatını yapmak.  d. Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları,  raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara  taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli  güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal  işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü  aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri  şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya  makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı,  satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.  e. Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım  malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı,  ihracatı.  f. Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin  alımını, satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapmak.  ELEKTRİK MALZEMELERİa. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları,  iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların  birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.  b. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin  üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.  c. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf  akım transformatörleri.