Tekirdağ Süleymanpaşa'da icradan 4 milyon TL'ye satılık arsa!

Tekirdağ Süleymanpaşa'da icradan 4 milyon TL'ye satılık arsa! Tekirdağ Süleymanpaşa'da icradan 4 milyon TL'ye satılık arsa!

Tekirdağ 1.Sulh Hukuk Mahkemesi, Tekirdağ Süleymanpaşa'daki arsayı satışa çıkardı. 7 bin 792 metrekare yüzölçümlü arsanın satış bedeli 4 milyon 678 bin 636 TL olarak belirlendi.T.C. TEKİRDAĞ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANITekirdağ 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/10/2015 tarih ve 2015/391 E. 2015/817 K.sayılı ilamı ile satılmasına karar verilen; 1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Tekirdağ İI, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 Ada No, 7 Parsel sayılı satışa konu taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı olup mevcut durumda üzerinde tek katlı ekonomik değeri bulunmayan kır evi niteliğinde yapı mevcuttur. Yapının ekonomik değeri olmadığından uygulama imar planında arsa niteliğindedir. Yüzde 2-5 eğimli, topoğrafik zeminde, taban suyu nedeniyle sazlık kaplı alandadır. Etrafında betonarme 5 katlı Yaylakent sitesi ve Metro Yapı Evleri bulunan bölgededir. Tekirdağ merkeze 5 km uzaklıkta, yol kotundan 2,5 metre aşağıda eğimli topoğrafik zemindedir. Ticari ve kamusal alanlara, sosyal ve kültürel faailiyet merkezlerine ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Taşınmaz üzerinde meyveli ve meyvesiz farklı cins ve adette ağaçlar bulunmaktadır. Ağaçların toplam değeri 2992,00 TL olup taşınmazın 1 metrekaresi 600 TL’den üzerindeki ağaçlarla beraber toplam değeri 4.678.636,00 TL’dir.

Yüzölçümü: 7.792,74 metrekare

İmar Durumu: 1/1000’lik uygulama imar planında yer almakta ve bir kısmı önlemli alan 1.derecede, bir kısmı konut alanı, ayrık nizam 5 kat olup TAKS: 0,35, KAKS: 1,05 yola ve parka terki vardır.


Kıymeti: 4.678.636,00 TL


KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 28/06/2016 günü 11:00 -11:10 arası  Köprübaşı mevkii ek adliye binası sulh hukuk yazı

2. Satış Günü: 25/07/2016 günü 11:00 -11:10 arası

Satış Yeri:Köprübaşı mevkii ek adliye binası sulh hukuk yazı işleri müdürlüğü odası 


Satış şartları: Üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydıyla açık arttırma suretiyle satılacaktır.


1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.