Tema İstanbul Gayrimenkul Sanayi ve Hizmet Anonim Şirketi kuruldu!

Tema İstanbul Gayrimenkul Sanayi ve Hizmet Anonim Şirketi kuruldu!

Tema İstanbul Gayrimenkul Sanayi ve Hizmet Anonim Şirketi, Ahmet Dinçer Tuna Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL sermaye ile 22 Ekim'de Küçükçekmece, Halkalı, Atakent Mahallesi, Yanyol Caddesi'nde kuruldu.Tema İstanbul Gayrimenkul Sanayi ve Hizmet Anonim Şirketi, Ahmet Dinçer Tuna Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL sermaye ile 22 Ekim'de Küçükçekmece, Halkalı, Atakent Mahallesi, Yanyol Caddesi'nde kuruldu. 


Tema İstanbul Gayrimenkul Sanayi ve Hizmet Anonim Şirketi iş konusu; 1.Her türlü menkul ve gayrimenkulü satın almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu işlerle ilgili olarak aracılık hizmetlerinde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak,2. Her türlü turistik tesis, spor tesisi, sağlık ve eğitim kurumlan ile market, restoran, işletmeciliği yaptırmak, 3Her türlü inşaat taahhüt işi yapmak, 4.Faaliyet konusu ile ilgili mümessillik, acentelik, bayilik, aracılık, pazarlamacılık yapmak, marka, lisans, know-how, franchise, teknik bilgi, yardım ve diğer benzeri gayri maddi hakları ve fikri mülkiyet haklarını devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, 5.Konusu ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemek düzenlenmiş olanlara iştirak etmek. Konuları ile ilgili sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, 6.Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi kompleksi işletmek, kiraya vermek kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek, 7.Her türlü kafe, internet kafe açmak kiralamak, kiraya vermek ve işletmesini yapmak, 8.Her türlü kafe, restoran, kantin gibi gıda satışlarının yapılabildiği tesisleri kurmak işletmek kiralamak kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak, 9.Her türlü düğün, sünnet törenleri, konser, festival, yarışma, kuruluş, kurtuluş kutlamaları, tiyatrolar, maçlar, dans gösterileri, yarışma, sergiler ve benzeri kültürel ve sanatsal içerikli organizasyonlar yapmak. Bununla ilgili gerekli madde ve malzemelerin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak ve piroteknik ürünlerle ve havai fişeklerle toplu gösteriler yapmak, 10.Şirket gaye ve konusu ile ilgili olarak reklam araçlarında faydalanmak sureti ile tanıtım ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında organizasyonlar düzenlemek, yurtiçinde ve   yurtdışında yapılan fuar ve organizasyonlara iştirak etmek, 11.Yurt dışından kültür ve sanatla ilgili kişi ve grupları getirmek ve bunların yurt içi organizasyonlarını ayarlamak. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şov, eğlence, tanıtım amaçlı toplu gösteriler düzenlemek, her türlü grup kişi ve kuruluşlara organizatörlük yapmak, 12.Konuları ile ilgili gerekli tasarım ve organizasyon hizmetlerini yapmak veya başkalarına yaptırmak, 13.Şirket ihtiyacı için gerekli olan makine ve teçhizat ile alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, gerekli olan atölyeleri ve tesisleri kurmak,  işletmek, kiralamak veya kiraya vermek,  14.Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şov, eğlence, tanıtım amaçlı toplu gösteriler düzenlemek, her türlü grup kişi ve kuruluşlara, organizatörlük yapmak, sinema salonları işletmek. Bu konular ile ilgili gerekli alet edevat malzemelerin ve aksesuarların, her türlü havai fişeklerin, gösteri ve eğlence yerlerinde ses, ışık ve renk düzenlemeleri için gerekli ilgili elektrik ve elektronik cihazların gerekli düzenleme için renkli malzemelerin ithalatını, ihracatını yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende ticaretini yapmak, 15.İlgili mercilerden izin almak kaydı ile kitap, dergi, gazete yayıncılığı, kırtasiye malzemelerinin ithali, dağıtımı alımı ve satımını yapmak, 16.Konusu ile ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, telif hakkı, yayın hakkı, lisans, resim ve modeller gibi gayri maddi hakların satın almak, kiralamak, kullanma hakkını devir etmek, kiraya vermek, satmak, 17.Şirket konusu ile ilgili Reeksport ve transit ticaret yapmak. Mağazalar, marketler zinciri kurmak. Mümessillik ve temsilcilikler almak veya vermek. 18.Şirket için lüzum gösteren taşıtları almak devir etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, 19 Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın almak, satmak veya başkalarından kiralamak, kiraya vermek. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açmak. 20.Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri, teşvik kredileri, dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunmak. 21.Faaliyet konusu ile ilgili ticari, sınai ve mali gayelerle kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak etmek, 22.Faaliyet konuları ile ilgili olarak yabancı ya da yerli kişilerle ortaklıklar kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, 23.Gerektiğinde şirketin uhdesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını veya tamamını bedelsiz olarak ilgili kuruluşlara terk, hibe etmek, bağışlamak ve gayrimenkullerin üzerinde takas-trampa, taksim, rıza-i taksim, ifraz ve tevhit İşlemlerini yapmak, 24.Menkul ve gayrimenkul mallan üzerinde leh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmak, leh ve aleyhte arzi ve şahsi irtifak haklan tesis ve terkin etmek, cins değişikliği yapmak, rehin ve ipotek almak-vermek


Tema İstanbul Gayrimenkul Sanayi ve Hizmet Anonim Şirketi adres: Küçükçekmece, Halkalı, Atakent Mahallesi, Yanyol Caddesi, 842 Ada No:33/1