25 / 05 / 2022

Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

Temel üstü vizesi, temele dökülen betonun ve beton içinde kullanılan demirlerin kalitesine onay veren vizedir. Temel üstü vizesi için yetkili belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşte, Temel üstü vizesi dilekçe örneği!Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

3194 sayılı İmar Kanunun 29.maddesine göre yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde yapıma başlamak zorunlu oluyor. Kanun gereğince temel üstü ruhsatının alındığı gün yapıma başlanabiliyor. 


Temel vizesi eğer 2 yıl içinde alınmadıysa yapı ruhsatı geçerliliğini kaybediyor. Yapı ruhsatı ise 5 yıllık süre geçmediyse yenileniyor. Ancak bu 5 yıllık sürenin geçmesi durumunda yeni yapı ruhsatının alınması gerekiyor.


Temel üztü vizesi incelemeleri Yapı Kontrol Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Yapılan incelemeler sonucunda yapı temel vizesi için uygun görülmediyse, yapılar mühürlenip; yapı sahibine eksikliklerin giderilmesi ya da hataların düzeltilmesi için 30 günlük süre veriliyor. 


Belilenen  süre zarfı içinde bir değişikliğin yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42. maddeleri gereğince işlem başlatılıyor. Temel üztü vizesi için ilgili belediyeye bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. 


Temel üstü vizesi için dilekçe örneği:

T.C

.......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


TEMEL ÜSTÜ BİLDİRGESİ

YAPININ MAHALLESİ  / KÖYÜ :   

CADDE VEYA SOKAK : 

ADA : 

PARSEL :

YAPI RUHSATI TARİHİ VE NOSU :

YAPIYA BAŞLAMA TARİHİ :    

     

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda adresi yazılı yerde yapmakta olduğum yapı zemin kat döşeme düzeyine gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle gerekli kontrollerin yaptırılarak temel üstü ruhsatının verilmesi hususunu arz ederim.


Adres:

Adı Soyadı:


Temel üstü vizesi için neler gereklidir?


1- Aplikasyon krokisi

2- SGK işyeri açma belgesi

3- Ruhsat aslı

4- Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları

5- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları

6- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük)

7- Demir çubuk test sonuçları

8- Temel Üstü Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş)

9- Yapının mahallen ölçüm işlemiTemel vizesi için gerekli evraklar!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com