'Teröre karşı inşaat sektörünü kullanalım'

'Teröre karşı inşaat sektörünü kullanalım'

Eren'e göre inşaat sektörü teröre çare üretebilen gerçek bir sosyal kriz kalkanı...


İnşaat sektörünün 200 farklı iş alanını etkileyen bir sektör olduğunu belirten Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "İnşaat sektörü, yarattığı istihdamın coğrafi dağılmışlığı nedeniyle yoksulluğa, bölgeler arası dengesizliklere ve hatta teröre çare üretebilen gerçek bir sosyal kriz kalkanıdır" dedi.

TÜRKİYE Müteahhitler Birliği Başkanı (TMB) Erdal Eren, inşaat sektörünün etkilediği 200'e yakın iş alanıyla birlikte Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası (İSMH) içindeki payının yüzde 30'ları bulduğunu hatırlatarak, "İnşaat sektörü, yarattığı istihdamın coğrafi dağılmışlığı nedeniyle yoksulluğa, bölgeler arası dengesizliklere ve hatta teröre çare üretebilen gerçek bir sosyal kriz kalkanıdır" dedi.

İstanbul'da dün basın mensuplarıyla biraraya gelen Erdal Eren, inşaat sektörünün krizlerden çıkmakta yararlanılan ve canlandırılmasına özellikle önem verilen bir numaralı sektör olduğuna işaret etti.

Krizin getirdiği 3 sorun

Küresel krizin beraberinde getireceği en önemli üç sorunun üretimde gerileme, artan işsizlik, yoksulluk ve sosyal patlama riskleri olduğunu belirten Erdal Eren, şöyle konuştu: "Türkiye'nin, küresel krizi en az hasarla atlatabilmek için istihdam kapasitesi yüksek, ithalata bağımlılığı az ve tasarrufları finansal sabit sermaye yatırımlarına yönlendirebilen sektörlere önem vermesi gerekmektedir. İnşaat sektörünün bu sektörlerin başında geldiği ve hem ekonomik büyümeyi sağlamak, hem de refahı ülke sathına yaymak ve terör belasına da çözüm üretmek suretiyle gerçek bir kriz panzehiri olabileceği açıktır."

Ekonominin lokomotifi

İnşaat sektörünün yüksek oranlı büyümelerle ekonominin lokomotifi olduğunu vurgulayan Eren, şunları söyledi: "1993-2003 döneminde tarihinin en büyük krizini yaşayan ve yüzde 22 oranında küçülen inşaat sektörü 2004'ün son çeyreğinden itibaren canlandı. 2005'te yüzde 21.5, 2006'da yüzde 19.4 gibi yüksek oranlarda büyüyerek ekonominin lokomotifi oldu. Bu büyümenin dinamiğini bir dizi dış ve iç faktörün etkisiyle gerçekleşen konuta talep oldu."

2007'de küçülmeye başladı

Konut talebinin 2006'nın ikinci yarısından itibaren hız kesmeye başlamasıyla inşaat sektöründeki büyüme hızının 2007'nin ikinci çeyreğinden itibaren önemli ölçüde gerilediğini belirten Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektör 2007'yi 3 yıllık dönemdeki en düşük performans anlamına gelen yüzde 5.7'lik bir büyüme ile tamamladı. 2008'in birinci ve ikinci çeyreklerinde gerçekleşen büyüme oranları sırasıyla yüzde 3.1 ve yüzde 0.9 oranlarına kadar geriledi. 2008'den itibaren yurtiçi konut balonunun patlamış olmasından kaynaklanan ciddi bir kriz yaşanıyor."

Müteahhitler ne istiyor

TÜRKİYE Müteahhitler Birliği Başkanı (TMB) Erdal Eren, mevcut küresel kriz ortamında geleceğe yönelik olarak alınması istedikleri çözüm önerilerini de şöyle özetledi:

Ekonomi yönetiminin acilen inşaat sektörü temsilcileriyle kriz toplantısı yapması gerekiyor.

Hazine borçlanma koşullarını biraz yumuşatmalı ve günün şartlarına uyarlamalı.

Kamu altyapı yatırımlarında öngörülen ödenek artışları kısıntı yapılmadan uygulamaya yansıtılmalı.

Durgunluğun aşılması için TOKİ'den konut alanlara devlet güvencesi verilmeli.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işçisi çalıştırmanın önündeki zorluklar kaldırılmalı ve teşvik edilmeli. 

Hürriyet