Tesis taşıyana fabrika desteği!

Tesis taşıyana fabrika desteği! Tesis taşıyana fabrika desteği!

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında tesisini taşıyanlar da yeni yatırım teşviklerinden yararlandırılacak. İki yıl içinde taşınarak, asgari 200 kişilik istihdam oluşturana 1 milyona kadar nakdi destek ve fabrika desteği var.Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, üretim tesisini diğer illerden 23 kente taşıyacak işletmeler de yeni yatırım teşviklerinden faydalanabilecek. Destekten yararlanmak isteyenlerin iki yıl içinde üretimini 23 ilden birine taşıması gerekiyor. Asgari 200 kişilik istihdam oluşturma şartı bulunuyor. İşletme başına 1 milyon liraya kadar nakdi destek verilecek. İstihdam, yatırım yeri, bina, makine teçhizatı gibi diğer teşviklerden de yararlanılacak.


YENİ YATIRIM KABUL EDİLECEK

Tesisini taşıyanların girişimleri yeni yatırım olarak kabul edilecek. Bölgenin istihdama yönelik teşviklerinden de yararlandırılacaklar. Ücretsiz danışmanlık dışında, eğer çağrı merkezi yatırımı taşınırsa, personel eğitimi için kişi başına 2 bin 500 TL destek sağlanacak. Yatırımcı, Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinden faydalanabilecek. Destek kapsamında yatırımcılara, öncelikli OSB'lerde olmak üzere yatırım yeri verilecek, 100 milyon üzeri büyük yatırımsa özel yer sağlanacak.


ALIM GARANTİSİ İÇİNDE

Konuyla ilgili kanuna eklenen geçici maddede, kamu alımlarının bölgesel kalkınma ve teknolojik gelişme amaçlı kullanılabileceği belirtilmişti. Özellikle yurt dışına yönelik yardımlarda kullanılan malzemelerin, ağırlıklı olarak 23 ilde üretilen ürünlerden temini planlanıyor.


YATIRIMDA 7 ÖNCELİK

S 23 ile yapılacak yatırımlar için gelecek başvurularda 7 kriter aranacak. Yüksek istihdam sağlayanlara öncelik tanınacak. İthal ikamesi sağlayan ürün üretenler teşviklerden hızla yararlandırılacaklar. İhracat potansiyeli olan başvurular öncelikli değerlendirilecek. İleri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olanlara öncelik tanınacak. Ar-Ge ve yenilik içerenler bu kapsamda ele alınacak. Yerli makine, teçhizat veya teknoloji kullanan yatırımlar öncelikli olacak. Tecrübeli ve kurumsal kapasitesi yüksek yatırımcılar da desteklerden öncelikli olarak faydalanabilecek.
Yeni Şafak