12 / 08 / 2022

TF Varlık Kiralama 150 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama 150 milyon TL kira sertifikası ihraç edecek!

TF Varlık Kiralama tarafından 90 gün vadeli 150 milyon TL tutarlı ve 178 gün vadeli 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ihraççı bilgi dokümanı yayınlandı...TF Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

TF Varlık Kiralama tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 90 gün vadeli 150 milyon TL tutarlı ve 178 gün vadeli 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ihraççı bilgi dokümanı yayınlandı.

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
İlgi: 21.06.2019, 16.07.2019, 09.08.2019 ve 15.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız

Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 90 gün vadeli 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı ve 178 gün vadeli 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "İhraççı Bilgi Dokümanı"  ekteki gibidir.

İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.

Dosya için tıklayın