TF Varlık Kiralama'nın 225 milyon TL'lik sermaye piyasası aracı notu!

TF Varlık Kiralama'nın 225 milyon TL'lik sermaye piyasası aracı notu! TF Varlık Kiralama'nın 225 milyon TL'lik sermaye piyasası aracı notu!

TF Varlık Kiralama tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 225 milyon Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu"  yayınlandı. TF Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. 

TF Varlık Kiralama tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 179 gün vadeli 150 milyon Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 225 milyon Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" yayınlandı.

TF Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 5.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1043 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 179 gün vadeli 150.000.000.- Türk Lirası tutarlı, fazla talep gelmesi durumunda ek satış ile halka arz tutarı 225.000.000 - Türk Lirası tutarına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan "Sermaye Piyasası Aracı Notu"  ekteki gibidir.

İlgili dokumanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz edilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.

Sermaye Piyasası Aracı Notu için tıklayın