08 / 08 / 2022

The Golden Land Gayrimenkul Ve İnşaat Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


The Golden Land Gayrimenkul Ve İnşaat Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi bugün Arnavutköy'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Eren Kara tarafından kuruldu.The Golden Land Gayrimenkul Ve İnşaat Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi bugün Arnavutköy'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Eren Kara tarafından kuruldu.

The Golden Land Gayrimenkul Ve İnşaat Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin Maksat ve Mevzuu Başlıca şunlardır: Emlak -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. İnşaat -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. Şirket Bu Maksat ve Gayelerinin Tahakkuku için; 1- Konu ile ilgili komple tesis yedek parça ve ham maddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve saf malzemelerinin ithali, ihracı ve üretimi ile dahili ticaretini yapabilir. 2- Konu ile ilgili Basım ve yayın işleri yapmak. Eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve benzeri yayınların dağıtımı işlerini yapmak 3- Konu ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılabilir. 4- Konusu ile ilgili ihalelere katılabilir. 5- Şirket konusuna giren malların imalatını başkalarına yaptırabilir, fason yapabilir. 6- Şirket maksat ve mevzunun tahakkuku için bilcümle motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, devir alabilir, kiraya verebilir. 7- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir. 8- İştigal mevzuuna giren kişiler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta, kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, feshedebilir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni verebilir. 9- Kanunlar ve mevzuat hükümleri dairesinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işleri ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir. Yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir. Aynı mevzuu ile ilgili iştigal eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir. Know-how ve distribütörlük anlaşmaları yapabilir, lisans imtiyaz, telif ve ihtira beraatı ticaret ünvanı, fabrikasyon marka, alameti fabrikalar gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir devir edebilir, satabilir ve kiralayabilir.