THK ile kiracı arasında dolar anlaşmazlığı!

THK ile kiracı arasında dolar anlaşmazlığı! THK ile kiracı arasında dolar anlaşmazlığı!

THK ile kurumun Laleli'deki tesisini 2055 yılına kadar kiralayan Recep Ercen Keskin'e ait Keskin Gayrımenkul Turizm Yatırım San. ve Tic. AŞ adlı şirket arasında, kira bedelinin döviz kuruyla ödenmesine yönelik sorun yaşandı.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre kurum avukatı Elif Kaya Öngür'ün kiracı şirkete  Ankara  54. Noteri aracılığıyla 17 Eylül'de gönderdiği ihtarnamede, kiracı şirkette birleşme yaşandığı belirtilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 157. maddesi gereği kira alacaklarının teminata bağlanması talebinde bulunuldu. 

Kiracı işletmenin, Laleli'deki taşınmazı 1 Temmuz 2005 tarihli kira sözleşmesi uyarınca kiracı sıfatıyla kullandığı belirtilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 8. ve 9. maddelerinde, "kira sözleşmesine kiracı tarafından uyulmaması ya da sözleşmenin feshi nedeniyle doğabilecek kira bedeli, amortisman, faiz, cezai şart, tazminat gibi her türlü alacaklarını teminat altına almak maksadıyla, muteber bir bankadan birinci kira yılına ilişkin teklif olunan bir yıllık kiranın (KDV hariç) yüzde 50'si oranında ABD doları cinsinden süresiz bir kesin teminat mektubu sağlaması, kira sözleşmesinin ancak teminatların tümünün tesisiyle hüküm ifade edebileceği" hususunda mutabakata varıldığı belirtildi. 

İhtarnamede, kira sözleşmesinin 21. maddesinde, "kiracı her yıla ilişkin kira bedelinin KDV hariç yüzde 1'ini kira bedelinin ilk taksitiyle birlikte kiralayana ödemekle mükelleftir" hükmü bulunduğu da hatırlatılırken, "Kira sözleşmesin devraldığınızı iddia ettiğiniz 2013 yılından bu yana, amortisman bedeli altında herhangi bir ödeme yapmadığınız tespit edilmiştir. Buna göre 2013 yılı için 32 bin 366, 2014 yılı için 33 bin 673, 2015 yılı için 34 bin 347, 2016 yılı için 35 bin 34, 2017 yılı için 35 bin 734 ve 2018 yılı için de 36 bin 449 dolar olmak üzere toplam 207 bin 605 dolar amortisman payı ve işlemiş bulunan 993 bin 388 dolar faizi ödemediğiniz de tespit edilmiştir." denildi.

Kira sözleşmesinin 26. maddesine göre, "kiracının temerrüt hali 30 günü aşacak olursa, herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın kiracının gelecek iki yıla ilişkin kira bedeli borçlarının da kendiliğinden müeccel hale geleceği ve kiracının müeccel hale gelen kira bedelini ödememesi halinde geciktiği her gün için ödenmeyen kira bedelinin KDV dahil binde beşi oranında ifaya eklenen faizle ödeneceğinin kararlaştırıldığı" bilgisi verilen ihtarnamede, buna göre 2017 yılı temmuz ayı kirasının 30 gün içinde ödenmemesiyle 2 yıllık kira alacağının kendiliğinden muaccel hale geldiği ve 5 Ağustos 2017 tarihi itibariyle iki yıllık kira ödenmesi yapılması gerekirken ödeme yapılmadığı bildirildi.

KARŞI İHTARNAME: SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLERİ TL'YE UYARLA
Eski adıyla Keskin Holding yeni adıyla Keskin Gayrımenkul Turizm Yatırım San ve Tic. AŞ adına avukat Hatice Mehveş Ekşiler Özer tarafından İstanbul 3. Noter aracılığıyla THK Genel Başkanlığına gönderilen cevabi ihtarnamedeyse, 13 Eylül tarihli ve 85 nolu Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca kira bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi ve kira sözleşmesindeki tüm hükümlerin yeni duruma uyarlanması talep edildi.

THK'nın kiracı şirketten hiçbir alacağının bulunmadığı belirtilen ihtarnamede, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin kabul edilmesi ve sözleşme hükümlerine uygun davranma konusunda yapılan ihtarlara olumlu yanıt alınamadığı, sözleşmeye aykırı davranışların devam ettiği ve otelin sözleşme koşullarına uygun olarak kullanımının THK tarafından engellendiği belirtildi. 

Alacak iddialarının tamamının yasal dayanaktan yoksun olduğu savunulan ihtarnamede, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına vurgu yapılarak, eklenen geçici 8. madde uyarınca, yürürlükteki sözleşmelerde, döviz cinsinden kararlaştırılmış olan bedellerin Türk parası olarak yeniden belirlenmesi gerektiği de ifade edildi. 

 

pus