THK'dan Elazığ Nailbey'de satılık otel!

 THK'dan Elazığ Nailbey'de satılık otel! THK'dan Elazığ Nailbey'de satılık otel!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Elazığ Nailbey'de bulunan oteli satışa çıkardı. Söz konusu otelin ihalesi 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü kapalı teklif açık artırma usülüyle gerçekleştirilecek.Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Elazığ Nailbey'de bulunan oteli satışa çıkardı. Söz konusu otelin ihalesi 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü kapalı teklif açık artırma usülüyle gerçekleştirilecek. 


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Elazığ İli, Nailbey Mahallesi, Gazi Cad. No: 3 (Tapu adresi: Nailbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, 49 ada 3 parsel) adresinde bulunan taşınmaz malda 4 bağımsız bölüm nolu otel, 1 bağımsız bölüm nolu dükkan, 2 bağımsız bölüm nolu depolu dükkan ve 3 bağımsız bölüm nolu dükkan nitelikli taşınmazların komple veya ayrı ayrı olarak satışı 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - Teklifler, komple bina veya ayrı ayrı bir veya birden çok bağımsız bölüm için verilebilir.

3 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Elazığ Şube Başkanlığı’na (İcadiye Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Elazığ Ticaret Merkezi No: 35 A Blok Kat: 2 D: 7 Merkez/ELAZIĞ) vereceklerdir.

4 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 1.000,00.-TL (Bin TL) karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Elazığ Şube Başkanlığından temin edebilirler.

5 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı : (0 312) 303 73 78-79-71

                    THK Elazığ Şube Başkanlığı: (0 424) 218 25 64