14 / 08 / 2022

Time Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Time Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta Dunya Taşkın Köroğlu tarafından kuruldu.Time Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta Dunya Taşkın Köroğlu tarafından kuruldu.

Time Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır : a) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. İmar çalışmaları. parselasyon, tevhid ve diğer işlemleri yapmak, bu işler için üçüncü şahısları danışmanlık ve aracılık etmek, finansal kiralama yapmak ve/veya yaptırmak. b) Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında şubeler açmak, diğer ulusal ve uluslar arası firmalarla birlikte çalışmak, acentelikler almak veya vermek. c) Her nevi gayri menkulün şahıs ve şirketler namına alım satım ve pazarlamasını yapmak, bu işlemlerle ilgili sözleşmeler düzenlemek. d) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanılarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde araştırmalar yapmak ve bunların alım satım işleri sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. e) Gayrimenkul ile ilgili her türlü danışmanlık, araştırma, fizibilite, iş planı, mimarlık ve mühendislik, insan kaynakları konularında hizmet vermek. f) Gayrimenkul ile ilgili her türlü kaba ve ince inşaat malzemeleri ve/veya temin ettirmek, nakliye ve ulaşım, hizmetleri temin ettirmek, mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetleri vermek, g) Site, bina, ticaret ve eğlence merkezleri vb. gayrimenkullerin yönetimi, temizlik, bakım ve onarım konularında hizmet vermek. h) Gayrimenkul ile ilgili her türlü hukuki ve bürokratik konularında danışmanlık yapmak. ı) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. i) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. j) Satın alınan normal şekilde ve/veya finansal kiralama yoluyla kiralanmış olan arsa ve araziler üzerinde konutlar, ticaret merkezleri, sınai ve turizm yatırımları yaptırmak, yatırım projelerini hazırlamak-hazırlatmak, binalar, ticaret-eğlence turizm merkezleri ve kompleksleri, açık ve kapalı oyun parkları, açık ve kapalı otoparklar inşa ettirmek, işlettirmek, turistik tesisler ve yapılar, spor tesisleri, alt yapı tesisleri inşaatı, otoyol, karayolu, köprü ve viyadükler, yarış pisti, demiryolu, limanlar, havaalanları, içme ve kullanma suyu kanalizasyon, sulama suyu, tasviye tesisleri, toplu ve dağınık yerleşim birimleri konutlar resmi ve özel binalar, askeri tesisler, Nato tesisleri, enerji ve üretim-iletim dağıtım tesisleri, gölet, sede, regülatör, barajlar ve enerji santralleri, ulaştırma ve yapı tesisleri, maden arama ve çıkarma, petrol hatları inşaatları gibi her türlü yatırım için gerekli proje ve müşavirlik hizmetlerini gerektiğinde bu bina ve tesisleri işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak. k) Kurulmuş ve kurulacak olan yerli veya yabancı inşaat, ticaret, pazarlama, mümessillik, sanayi, madencilik, ziraat enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, turizm, sigortacılık (Hayat ve Sağlık dahil), bankacılık, basın yayın, reklamcılık, her türlü mühendislik, proje hizmetleri ve müşavirlik hizmetleri veren şirketlere ortak olmak, kısa veya uzun süreli acil ortaklıklar, "Joint venture", iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, bunlarla geçici iştikaklar kurmak, yapılacak iş birliğini mahiyetine uygun anlaşmalar yapmak. l) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir m) Şirket, amaç ve konusu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ile ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gerektiğinde şahsi ve ayni haklar, leh ve aleyhinde ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir, gerektiğinde bunları fek ve devredebilir, Şirket konusu ile ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını elde edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. n) Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara, deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir, kiralayabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.