TMO'dan Ankara'da 780 bin TL'ye satılık 2 daire!

TMO'dan Ankara'da 780 bin TL'ye satılık 2 daire! TMO'dan Ankara'da 780 bin TL'ye satılık 2 daire!

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara Çankaya'da 2 daireyi satışa çıkardı. Söz konusu dairellerin toplam bedeli 780 bin TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKULLERİN TRAMPA İHALESİ YAPILACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İli:Ankara

İlçe:Çankaya

Mahalle:Yukarı Bahçelievler

Ada: 2759

Parsel:8

Niteliği:(3+1) 129,00 m²

Kullanım Durumu: Mesken

Taşınmaz Hakkında Açıklama: YukarıBahçelievler Mahallesi 80. Sokak No: 3/7 adresinde bulunan 5 katlı 8 daireli kargir apartmanın 3. Kat 7 No.lu bağımsız bölümü

Taşınmazın Muhammen Bedeli (TL): 380.000,00

İhalenin Yapılacağı Yer:TMO Genel Müdürlüğü (Ankara)

İhale Tarihi ve Saati: 16.09.2015 14.30


İli: Ankara

İlçe: Çankaya

Mahalle:Mebusevleri

Ada: 9445

Parsel: 35

Niteliği: (4+1) 140,00 m²

Kullanım Durumu: Mesken

Taşınmaz Hakkında Açıklama: Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No: 16/6 adresindeki 5 katlı 8 daireli kargir apartmanın 2. kat 6 no.lu bağımsız bölümü

Taşınmazın Muhammen Bedeli (TL): 400.000,00

İhalenin Yapılacağı Yer: TMO Genel Müdürlüğü (Ankara)

İhale Tarihi ve Saati: 16.09.2015 14.30


 

1 - Taşınmazlar için ayrı ayrı teklif verilebilecek olup, her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

2 -  Ankara  İli, Çankaya İlçesi, Yukarı Bahçelievler ve Mebusevleri Mahallelerinde bulunan ve nitelikleri yukarıda belirtilen meskenlerin trampa ihalesi

3 - Trampa ihalesi yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte "Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi'ne göre yapılacaktır. Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif mektuplarınının 16.09.2015 tarih, saat 14.00'e kadar TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

4 - İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden (Tel: 0312 416 33 38- 0312 416 33 18) temin edilebilir.

5 - Teklif isteme dosya bedeli 200,00. TL’dir (İkiyüz TL).

6 - Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - TMO 2886 sayılı İhale Kanunu'na tabi olmayıp, gayrimenkulün satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.