TMSF Asya Katılım Bankası'nın Adana'daki fabrikasını satışa çıkardı!

TMSF Asya Katılım Bankası'nın Adana'daki fabrikasını satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF Asya Katılım Bankası'nın Adana Yüreğir'de yer alan fabrika binası ve arsalarını satışa çıkardı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF Asya Katılım Bankası'nın  Adana  Yüreğir'de yer alan fabrika binası ve arsalarını satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 11 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.’YE AİT ADANA İLİ YÜREĞİR İLÇESİNDE BULUNAN FABRİKA BİNASI VE ARSALARININ BİR BÜTÜN HALİNDE İHALE İLE PEŞİN SATIŞI

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Taşçı Mahallesi, 107 Ada, 12 Sayılı Parselde kayıtlı 23.210 m2 arsa üzerinde bulunan bir adet beş katlı fabrika binası, müştemilatı ve arsa niteliğindeki gayrimenkul ile Adana İli, Yüreğir İlçesi, Taşçı Mahallesi, 107 Ada, 11 Sayılı Parselde kayıtlı 12/25 hisse paylı toplam 5.000 m2 yüzölçümü bulunan arsa niteliğindeki gayrimenkul bir bütün halinde 11.500.000,00-TL (OnbirmilyonbeşyüzbinTürkLirası) bedel ile peşin satışa çıkartılmıştır.

 İhale teminat bedeli:

-İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 575.000 TL (BeşyüzyetmişbeşbinTürkLirası) teminat bedelini Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına nakit yatırmak veya aynı tutarda kesin ve süresiz teminat mektubu vermek zorundadır.

TMSF Asya Katılım Bankası nın Adana daki fabrikasını satışa çıkardı!

İhalenin yapılacağı yer gün ve saat:

-İhaleye ilişkin şartname 09.09.2021 tarihinden itibaren Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’den temin edilebilecektir.

-Şartnamede yer alan ihale katılım belgeleri 27.09.2021 tarih, saat 16:30’a kadar Müflis Banka’ya teminat ve şartname ile birlikte teslim edilecektir.

İhale 29.09.2021 tarihinde Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.No:8-10 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 11:00’da başlayacaktır.

-İhale adresinde değişiklik olması durumunda TMSF ve Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. web sitesinde güncel adres bilgileri ayrıca paylaşılacaktır.

-Yapılan ihalede şartnamade belirtilen şartlar ile satış bedelinin ödemesine ilişkin şartları yerine getirmeyen katılımcının yatırmış olduğu başlangıç teminatı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından irat olarak kaydedilecektir.

-İhale ilanında herhangi bir noksan/hata olması halinde, ihale anındaki açıklama ve şartname hükümleri esas alınacaktır.
Gayrimenkullerin satışına ilişkin oluşacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.

Satışa ilişkin şartname ve detaylı bilgiler 0216 633 5318 - 633 5796 numaralı telefonlar ve [email protected] mail adresinden temin edilebilir.

 

TMSF, Birleşim Varlık Yönetim'in 20 gayrimenkulünü satışa çıkardı!