TMSF, Rumeli Plaza'yı satışa çıkardı

TMSF, Rumeli Plaza'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), "Rumeli Plaza Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük, gayrimenkullar ve menkuller ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor."Rumeli Plaza Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli, 50 milyon YTL olarak belirlendi. İhale, 27 Kasım 2007 tarihinde, saat 11.00'de yapılacak. İhale şartnamesinde belirtilen kapalı zarf içinde verilecek gerekli belgelerin en geç 26 Kasım 2007 tarihi, saat 17.00'ye kadar "Rumeli Plaza Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonuna teslim edilecek.İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup Fon Kurulunun onayı ile sonuçlandırılacak. Satış Komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasında açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların listesini oluşturulacak (Kısa Liste). ihaleye kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden açık artırma ile devam edilecek. Teklifler peşin olarak YTL cinsinden verilecek.