TMSF, Toprak Cam'ı 11 Ekim'de satışa çıkaracak!

TMSF, Toprak Cam'ı 11 Ekim'de satışa çıkaracak!TMSF, Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü, 11 milyon 200 bin ABD doları muhammen bedelle 11 Ekim’de satışa çıkaracakTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü,  11 Ekim 2010 Pazartesi günü satışa çıkaracak. Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesi, saat 11.00’da TMSF Merkez Binası’nda yer alan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

11 milyon 200 bin ABD doları muhammen bedele sahip olan ticari ve iktisadi bütünlük için 8 Ekim 2010 Cuma günü, saat 17.00’a kadar teklif alınacak. Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkulü, menkulleri (makina, teçhizat, demirbaş v.s.) ve markası ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

İhaleye katılabilmek için; 1 milyon 120 bin ABD Doları teminat isteniyor. Açık artırma sonucu, Fon Kurulu onayına sunulacak. Kurulun ihaleye pazarlık usulüyle devam kararı alması durumunda pazarlık ihalesi, 15 Ekim 2010 Cuma günü saat 11.00’da, aynı adreste düzenlenecek. 

--

TMSF, Toprak Cam'ı 11 Ekim'de satışa çıkaracak!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü, 11 milyon 200 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkaracak.

TMSF açıklamasına göre, ihale 11 Ekim 2010 Pazartesi günü saat 11.00’de TMSF Merkez Binasında yer alan Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılabilmek için 1 milyon 120 bin dolar teminat istenecek. Açık artırma sonucu, Fon Kurulu onayına sunulacak. Kurulun ihaleye pazarlık usulüyle devam kararı alması durumunda pazarlık ihalesi, 15 Ekim 2010 Cuma günü saat 11.00’de aynı adreste düzenlenecek.
AA