TMSF, Toprak Lice Fabrikası'nı satışa çıkaracak!

TMSF, Toprak Lice Fabrikası'nı satışa çıkaracak!

Katılımcılar, 26 Temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında tesis ziyareti yapabilecek


TMSF, Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 13 milyon 200 bin ABD doları muhammen bedelle 24 Temmuz’da satışa çıkaracak. Katılımcılar, 26 Temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında tesis ziyareti yapabilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü, 24 Ağustos 2010 Salı günü ihaleye çıkaracak.  Toprak Kağıt San. A.Ş. ile Toprak Seramik ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. borçlarına karşılık satışa çıkarılacak olan Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesi, saat 11.00’da TMSF Merkez Binası’nda yer alan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

13 milyon 200 bin ABD doları muhammen bedele sahip olan Ticari ve İktisadi Bütünlük için, 23 Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar teklif alınacak. Kurulun ihaleye pazarlık usulüyle devam kararı alması durumunda pazarlık ihalesi, 27 Ağustos 2010 Cuma günü saat 14.00’da aynı adreste gerçekleştirilecek.

Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkul, menkuller (makine, teçhizat, demirbaş v.s.), markaları ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor. Satışa konu fabrika, Halis Toprak Bulvarı Lice, Diyarbakır adresinde yer alıyor.

İhaleye katılabilmek için Fon’un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN numaralı ABD Doları hesabına 1 milyon 320 bin ABD Doları teminatın, “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekiyor. Ayrıca teminat olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecek. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun Şartname’de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte son teklif verme tarihine kadar Satış Komisyonu’na teslim edilmesi gerekiyor.

Şartname, Satış Komisyonu tarafından Fon’un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe, İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Katılımcılar, Satış Komisyonu onayını taşıyan Şartname’yi imzalayarak ihaleye katılabilecekler. Şartname’yi satın almak isteyenlerin; Fon’un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN numaralı ABD Doları hesabına “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile Bin ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekiyor.
                                                            
Ayrıca katılımcılar, Şartname ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak ve gerekli bedeli ödeyerek Ticari ve İktisadi Bütünlük ile ilgili genel bilgileri içeren tanıtım kitapçığını alarak, tesis ziyaretinden de yararlanabilecekler. Bu işlem için Fon’un yukarıda belirtilen aynı hesabına (Şartname bedeli yatırılacak olan hesap numarası) “Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti” açıklaması ile Bin ABD Doları yatırılması ve dekontun Satış Komisyonu’na elden teslim edilmesi yeterli olacak. Tesis ziyareti 26 Temmuz 2010 ila 19 Ağustos 2010 tarihleri arasında açık tutulacak.