31 / 01 / 2023

TMSF'den arsa ihalesi

TMSF'den arsa ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ilk kez Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) gibi hasılat paylaşımı yöntemiyle arsa satışı yapmaya hazırlanıyor.

TMSF yetkililerinden alınan bilgiye göre, TMSF'nin amme borçlusu As Yapı Endüstrisi A.Ş'den, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Aksu Mevkii, 835 ada 6-7-8-9-10-11-12-64-65-66 parselde kain taşınmazların bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan "Bakırköy Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihalesi yapılacak.


İhalenin konusu, tüm giderleri ve her türlü sorumluluğu ihaleyi kazanana ait olmak kaydıyla geliştirilecek inşaat projesinin ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hasılat paylaşımı karşılığı yapım işi olarak belirtildi.


İhaleyi kazananın Fon'a ödeyeceği asgari bedel (FPAG) ise, Bakırköy Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli ve 30 milyon YTL olarak belirlendi.


Satış ilanının 8 Kasım 2007 tarih ve 26694 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve başlayan ihale sürecinde, ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin, en geç 18 Aralık 2007 tarihi saat 17.00'a kadar Bakırköy Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.


-İHALE 10 OCAK'TA-


10 Ocak 2008 tarihinde, saat 11.00'da TMSF Konferans Salonunda yapılacak ihale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve Kurul'un onayı ile sonuçlandırılacak.


Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk 3 teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.


Kurul'un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 11 Ocak 2008 tarihinde saat 11.00'da aynı yerde gerçekleştirilecek.


-KONUT VE İŞ MERKEZİ PROJESİ OLACAK-


As Yapı End. A.Ş'nin maliki olduğu gayrimenkul üzerinde geliştirilecek konut ve iş merkezi projesinin, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe mahallesi, Aksu mevki, 59 pafta, 835 ada ve 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 64, 65, 66 parsel numaralarında bulunan 10 adet arsa üzerinde yapılması öngörülüyor.


Parseller, Veliefendi Hipodromunun karşısında, Veliefendi Koşuyolu sokak ile Bağlarbaşı yolunun kesiştiği köşede, Aksu fabrikasının yan parselinde yer alıyor.


Toplam arsa alanı 13 bin 945 metre kare olan projede, bu alan üzerine çok katlı bloklar halinde 17 bin 718 metre kare konut inşaatı yapılacak.


İhaleye girecek firma, projeyi ve hasılat paylaşımı ile ilgili olarak teklifini TMSF'ye sunacak. İhalenin ardından gerekli ödemeler yapılırken, projenin gerçekleştirilmesiyle de, hasılat paylaşımı yapılacak.
Geri Dön