Tmu Tasarım Mühendislik Uygulama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tmu Tasarım Mühendislik Uygulama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tmu Tasarım Mühendislik Uygulama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi    Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Onur Tomruk tarafından kuruldu.


Tmu Tasarım Mühendislik Uygulama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi    Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Onur Tomruk tarafından kuruldu.

Tmu Tasarım Mühendislik Uygulama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü tasarım, mimarlık, mühendislik, proje ve müşavirlik hizmetlerini yapmak. 2. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içi ve yurt dışı ihaleye çıkarılan inşaat, mimari, elektrik, mekanik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 3. Her türlü yapılarda, alanında olmak şartı ile işletmesini yürütmek, denetimlerini yapmak, incelemelerde bulunmak ve raporlar hazırlamak. 4. Yenilebilir enerji kaynaklı elektrik santralleri ve elektrik üreten enerji santralleri alanında ilgili kurum ve kuruluşlardan izinler almak, lisans işlemlerini yapmak, ilgili ekipman ve malzemelerin yurt içi veya yurt dışı tedarik etmek ve satışını yapmak, bu alanda yatırımlar yapmak, taahhüt üstlenmek, uygulamasını yapmak ve ilgili idarelere kabullerini yaptırmak, enerji satışında bulunmak. 5. Elektrik enerjisi imalatçısından veya aracısından elektrik enerjisi satın almak ve satmak, ihalelerine katılmak. 6. Her türlü elektrik mekanik inşaat ve mimari malzemeleri almak, satmak, ihracatı yapmak, ithalatını ve komisyonculuğunu yapmak. 7. İnşaat ve montaja ait her türlü makine, motor, alet, çelik konstrüksiyon, vinç, ekskavatör ile her türlü iş makinalarını almak, satmak, kiralamak, inşaat ve montaja ait her türlü sınai malzeme ve avadanlık imali, alımı, satımı, ithal ve ihracatını yapmak. 8. Yurt içi ve yurt dışında her türlü nakliyat ve taşımacılık işi yapmak. 9. Şirket konusu ile ilgili olarak: a.)iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, çok yönlü ve her türlü kredi ile Aval ve kefalet kredilerini sağlamak, gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını rehin vermek. b.) Konusu ile ilgili olmak şartı ile eğitim, danışmanlık, temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt, pazarlamacılık ve ticari işleri ile iştigal etmek. c.)Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, almak, satmak, kiraya vermek, gayrimenkullerin üzerinde irtifak ve intiba sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. d.) Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan yurtiçi veya yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişiler ile girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ayni ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınai işletmelere katılmak. e.) İştigal konusu ile ilgili olarak Radyo, Tv, Posta yoluyla ve internet üzerinden pazarlama satış dağıtımını ve E-ticaretini yapmak f.) Şirketin borç ve alacaklarını teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet teminatları almak ve vermek konusu ile ilgili gerçek ve düzel kişilerin borç ve alacakları için ipotek rehin vermek ve almak. g.) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde etmek, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalar yapmak h.) İştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile her türlü büro makinaları, nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, işletmek, şirket adına tescil ettirmek, kiraya vermek veya saymak. Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için gerekli ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği taktirde ortaklar kurlunun kararı ile şirket dilediği işleride yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan bu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Adres: Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk.No:1/1920 - Şişli