TOF İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

TOF İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

TOF İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Serdar Balcı, Hasan Karakaş, Fatih Keskin tarafından 120 bin TL'lik sermaye ile 23 Ocak'ta Bağcılar, 100. Yıl Mahallesi'nde kuruldu.


TOF İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Serdar Balcı, Hasan Karakaş, Fatih Keskin tarafından 120 bin TL'lik sermaye ile 23 Ocak'ta kuruldu. 


TOF İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a.   Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.   Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d.    Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon,  doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale  şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.    Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri  yapmak. h.    Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.    Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.    Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina,büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak,işletmek.  l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Şirket yapı endüstrisinde kullanılan çimento , kum ,demir , kireç , tuğla , asmolen , kereste , sunta gibi ana inşaat malzemeleri ile sıhhi tesisat elektrik ısıtma soğutma havalandırma tesisatları iç ve dış dekorasyon malzemeleri bina ve çatı örtüleri prefabrike yapı elemanları çeşitli armatürler aksesuarlar ve sair prefabrike yapı malzeme ve teçhizatı  ile her türlü inşaat makine tesisat araç ve gereçlerinin toptan ve perakende alım , satımını,ithalatını,ihracatını ve montajını yapmak. TEMİZLİK HİZMETLERİ a.Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. b.  Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. c.  Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. TURİZM a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b.  Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c.  Uçak,otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d.  Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e.  Ticari amaçlı her türlü motorlu araçların şöförlü ve şöförsüz kiralanması,kiraya verilmesi işlerini yapabilir.Yurt içi ve yurt dışı her türlü nakliye ve seyahat organizasyonları düzenleyebilir ve bu maksatla her türlü kara deniz hava vasıtalarını alıp satabilir,kiralayabilir ve kiraya verebilir.Resmi ve özel kuruluşların fabrikaların personel taşımacılığı işlerini yapabilir.Uluslararası yurt içi ve yurt dışı kara nakliyeciliği yapabilir.Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla resmi ve özel kuruluşların yurt içi ve yurt dışı ihalelerine girebilir,taahhütlerini yerine getirebilmek için her türlü kara nakil vasıtalarını alıp satabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir,bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. f.  Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı.


TOF İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bağcılar, 100. Yıl Mahallesi, Veysel Karani Caddesi, 60. Sokak, 36/11.