19 / 08 / 2022

TOKİ 749 gayrimenkul satacak!

TOKİ 749 gayrimenkul satacak!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye genelinde bulunan toplam 749 gayrimenkulü satışa çıkardı 

İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bolu, Kars, Hakkari, Kahramanmaraş,  Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Gümüşhane,  Mersin, Muğla, Balıkesir, Manisa, Tekirdağ, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Isparta, Yalova, Niğde, Elazığ,  Sakarya, Kocaeli, Van, Samsun, Nevşehir, Osmaniye, Konya, Kayseri'de bulunan sağlık, konut, ticaret alanı, kentsel çalışma alanı, arazi, sosyal tesis, iş merkezi niteğilindeki gayrimenkullerin büyüklükleri 5 metrekare ile 452 bin 62 metrekare arasında değişiyor.

Toplam 749 taşınmazın peşin muhammen bedeli ise 83 TL'den başlıyor 52 milyon 660 bin TL'ye kadar yükseliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş. tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunuldu.

Açık artırma toplantısı merkez Eskidji Yenibosna / İstanbul olmak üzere naklen canlı bağlantı Toki Salonu Bilkent / Ankara,  İzmir  Bölge Ortaklığı Alsancak / İzmir ve Mavi Sürmeli Oteli Seyhan / Adana  adreslerinde 31/03/2009 Salı günü saat 15:00' da yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık teklif alma yöntemiyle alınacak.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler (Kooperatif, Üst Birlik, Kurum dahil), katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Eskidji' nin İngbank İstanbul Şişli Şubesi nezdindeki 4470862-MT-001 no' lu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı muhammen bedeli  10.000.- TL (onbin) den az olan lotlarda  her arsa için ayrı ayrı 2.000.- TL (İkibin), muhammen bedeli  1.000.000.- TL (birmilyon) dan az olan lotlarda  her arsa için ayrı ayrı 5.000.- TL (Beşbin) , muhammen bedeli  1.000.000.- TL (birmilyon) dan üstünde olan lotlarda  her arsa için ayrı ayrı 100.000.- TL (yüzbin) katılım teminatı ödemek zorundalar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye (Kooperatif, Üst Birlik, Kurum dahil) her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. Katılımcılar her bir mal için ayrı bayrak kullanacak.

Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılınılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Eskidji yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecek.